Azərbaycanlı alimlər Varşavada azər­bay­canlı polkovnik Vəli bəy YADİGARın məzarını ziyarət ediblər

Azərbaycanlı alimlər Varşavada azər­bay­canlı polkovnik Vəli bəy YADİGARın məzarını ziyarət ediblər Azərbaycanlı alimlər Varşavada azər­bay­canlı polkovnik Vəli bəy YADİGARın məzarını ziyarət ediblər Azərbaycanlı alimlər Varşavada azər­bay­canlı polkovnik Vəli bəy YADİGARın məzarını ziyarət ediblər Azərbaycanlı alimlər Varşavada azər­bay­canlı polkovnik Vəli bəy YADİGARın məzarını ziyarət ediblər Azərbaycanlı alimlər Varşavada azər­bay­canlı polkovnik Vəli bəy YADİGARın məzarını ziyarət ediblər Azərbaycanlı alimlər Varşavada azər­bay­canlı polkovnik Vəli bəy YADİGARın məzarını ziyarət ediblər Bu günlərdə bir qrup Azərbaycan alimləri ilə birlikdə AzTU-nun əməkdaşı,
“Ziya” qəzetinin və “Zim.Az” saytının
baş re­dak­­toru
Müşfiq Borçalı

Polşada elmi ezamiyyətdə olmuşdur.

O, səfər zamanı Bakıdan gəlmiş nümayəndə heyəti ilə birlikdə Polşa Elm­lər Akademiyasında, Ədəbi Təd­qiqatlar İnstitutunda, Var­şava Dövət Uni­ver­sitetində, Var­şava Tex­niki Universitetində, Varşava Poliqrafiya Mək­təbində və Azər­bay­can Respublikasının Pol­şa­dakı səfirliyində olmuş, həmçinin Polşada Azərabycanlı Gənclər Şu­­rasının üzvləri ilə
gö­­rüş­­müşdür.

Görüşlər zamanı Müşfiq Borçalı təmsil etdiyi ali təh­­sil müəssisəsi - Azər­baycan Tex­niki Uni­versiteti haqqında ətraflı məlumat vermiş,
Azər­­baycan-Polşa əla­qələ­ri­nin inkişaf tarixinə nəzər yetirmiş və bu dostluq əlaqələrin əhəmiy­yə­tindən da­nışmışdır.

Daha sonra isə o, Azərbaycanın Polşadakı səfirliyiVarşava Uni­ver­­sitetinin
Şərq­­şü­­naslıq fa­kültəsi
nin Türkologiya və Orta Asiya xalqları böl­məsinin təşkilatçılığı ilə ke­çirilmiş
Azərbaycan-Polşa IV Beynəlxalq elmi kon­fran­sında iştirak etmiş və konfransın
“Dilçilik və Ədəbiyyat” böl­məsində mə­ruzə ilə çı­xış etmişdir.

Azərbaycanlı alimlər daha sonra Varşavadakı Mü­səlman qəbris­tan­lığında uyu­­­­yan Bö­yük Vətən Müharibəsi Qəh­rəmanı, azər­bay­canlı polkovnik
Vəli bəy YADİGARın məzarını da ziyarət et­miş, əslən Borçalıdan olan Qəhrəman soydaşımızın qəbri üstünə
gül-çiçək dəstələri düzmüş və onun ruhuna dualar oxumuşlar...
ZiM.Az


.
Muəllif huquqları qorunur.
Məlumatdan istifadə etdikdə istinad mutləqdir.
Rəy yazın: