Əziz Abbasov (1951)

Əziz Abbasov - 1951-ci il noyabrın 2-də Gürcüstanın Telavi rayo­nundakı Qaracalar kəndində anadan olub. 1958-1968-ci illərdə Qaracalar kənd orta məktəbində oxu­yub. 1969-cu ildə Y.Qoqebaşvili adına Telavi Dövlət Pedaqoji İns­titu­tunun tarix fakultəsinə daxil olub və 1973-cü ildə həmin fakultəni uğurla bitirib. 1973-1974-cü dərs ilindən pe­daqoji fəaliyyətə başlayıb. Telavi şəhərindəki 52 saylı texniki-peşə məktəbində ictimaiy­yətdən dərs de­yib. 1974-cü il noyabrın 1-dən 1975-ci il oktya­brın15-ə kimi Qaracalar kənd mədə­niyyət evinin müdiri və­zifəsində ça­lışıb. 1975-ci il ok­tyabrın 15-dən 1985-ci ilin 25 sent­ya­brına kimi Qa­ra­calar kənd orta məktəbində müəllim işləyib. 1985-ci ildən hal-ha­zıra qədər dərs hissə müdiridir.
Ə.Abbasov doğma kəndinin tarixini, gürcü və Azər­bay­can xalqlarının keçmiş və müasir dostluq müna­sibət­lərini araş­dırmaqla məşğul olur.
Ailəlidir, 3 övladı və 8 nə­və­­si var.

2008-ci ildə Əziz Abbasovun «QARACALAR KƏND MƏK­TƏBİNİN TARİXİ. (1886-2006-CI İLLƏR)» adlı kitabı işıq­üzü görüb.
"Borçalı" NPM-də nəfis şəkildə çap olunmuş kitabın naşiri, spinsoru və redaktoru Müşfiq Borçalıdır.
Müəllifin «Sevimli müəllimim Kəliymət Aşı­ro­vanın və unudulmaz şagirdim Raul Usubovun əziz xati­rəsinə ithaf edirəm» epiqrafı ilə açılan kitaba Y.Qoqevaşvili adına Telavi Dövlət Uni­versitetinin Po­litolo­giya kafedra­sının müdiri, tarix elmləri dok­toru, pro­fessor Elquca Mamu­kelaşvili belə bir «ÖN SÖZ» yaz­mışdır:

«Əlimizdə Əziz Abbasovun kitabının - «Qaracalar kənd mək­tə­bi­nin tarixi (1886-2006-cı illər)» əlyazması vardı. Əlyaz­ma­nın diq­qətlə oxunması mənə göstərdi ki, Kaxeti bölgə­sinin Telavi ra­yonuna daxil olan Qaracalar kəndi əhalisinin timsalında ən qədim xalqların nümayəndələri Gürcüstanda olduqca maraqlı həyat yolu keçmişlər.
Qaracalar Alazan çayının sağ sahilində yerləşir və böyük kənddir. Kəndin ilkin sakinləri Gür­cüstanda çox erkən əsr­lərdə məskunlaşıbdır. Kaxetiyada məskunlaşan qaraça­larlılar özlə­rinin milli xüsusiyyətlərini, dilini, dinini və mə­də­niyyətini bu günə kimi qoruyub saxlamışlar. Onlar Gür­cüstan torpa­ğında məs­kunlaşdılar və bu diyarın həyat tərzinə uyğunlaş­dılar. On­lar yerli əhali ilə qaynayıb qarış­madılar, assimili­yasiya edilmə­dilər.
Assimiliyasiya qaracalarlıların gələcək nəsillərinə də to­xun­madı. Bu böyük işdə kənd məktəbi və gürcü xalqının təmən­nasız yardımı və dostluğu həlledici rol oynadı.
Qaracalar məktəbinin tarixi - nəsillərin təlim-tərbiyəsi, sa­vad­lı cəmiyyətin təşkili, kənd sakinlərinin yüksək mənə­viy­yatı­nın for­malaşması tarixidir.
Əlimizdəki kitab müəllifin - Əziz Abbasovun böyük yara­dı­cılıq istedadının bəhrəsidir. Kitabda əks etdirilən bir kənd mək­­təbinin həyatının təhlili ilə Gürcü və Azərbaycan xalqla­rının dost­­luq münasibətləri, onlarla maarif fədaisinin xid­mətləri öz əksini tapmışdır.
2006-cı il fevralın 8 - də məktəbin 120 yaşı tamam oldu.
Kitabda məktəbin 120 illik tarixi ilə bağlı sənədli və ma­raqlı materiallar da oxucuya çatdırılır.
Kitab maraqla oxu­nur. Diq­qətlə oxüyün!
Müəllifə - Əziz Abbasova davamlı yaradıcılıq uğur­ları ar­zu­­layırıq!..»

Biz də pro­fessor Elquca Mamu­kelaşvilinin bu səmimi arzu­larına qoşulur, Əziz müəllimə uzun ömür, möşkəm cansağlığı, şəxsi həyatında və elmi-pedaqoji fəaliyyətində yeni-yeni nai­liyyət­lər arzulayırıq!..

Müşfiq BORÇALI,
«Şərqin səsi» qəzeti,
dekabr, 2008-ci il.ZiM.Az.
Muəllif huquqları qorunur.
Məlumatdan istifadə etdikdə istinad mutləqdir.
Oxşar xəbərlər:
Oğuz yurdu - QARACALAR (Telavi)

Oğuz yurdu - QARACALAR (Telavi)

Tv, Qaracalar
Mirzə Rza Əlizadə (1875-1942)

Mirzə Rza Əlizadə (1875-1942)

Bolus, Qaracalar, UNUTSAQ, UNUDULARIQ!....
Yeni kitab: “Qabal – bura Vətəndir”

Yeni kitab: “Qabal – bura Vətəndir”

Qabal, "Region-Press"
VƏLİ PAŞAYEV (1940)

VƏLİ PAŞAYEV (1940)

AzTU, "XXI əsrin Ziyalıları", Başkeçid, Təbriklər
Təbrik edirik, Təhməz müəllim!

Təbrik edirik, Təhməz müəllim!

Borçalı, Təbriklər
Ad Günün mübarək, əziz qardaşım Tamxil Ziyəddinoğlu!..

Ad Günün mübarək, əziz qardaşım Tamxil Ziyəddinoğlu!..

MEDİA, Təbriklər
ALLAH RƏHMƏT ELƏSİN, ƏZİZ VƏ DƏYƏRLİ DOST, ELİMİN-OBAMIN SEVİMLİ OĞLU, ÇOX  ...

ALLAH RƏHMƏT ELƏSİN, ƏZİZ VƏ DƏYƏRLİ DOST, ELİMİN-OBAMIN SEVİMLİ OĞLU, ÇOX ...

Borçalı, Darvaz, Nekroloqlar
Professor  FAİQ MƏMMƏDOV (1929-1987)

Professor FAİQ MƏMMƏDOV (1929-1987)

Başkeçid
FƏRMAN ƏLİYEV (1962)

FƏRMAN ƏLİYEV (1962)

Qabal, Müşfiq Borçalı
RƏŞİD İSMAYILOV  (1938)

RƏŞİD İSMAYILOV (1938)

"XXI əsrin Ziyalıları", Başkeçid
Mənalı ömür yolu -- Bayram Abbasov - 65

Mənalı ömür yolu -- Bayram Abbasov - 65

"XXI əsrin Ziyalıları", Bolus
Ad gününüz mübarək, Hörmətli Salman Müəllim!..

Ad gününüz mübarək, Hörmətli Salman Müəllim!..

TDPİ-nin Azərbaycan bölməsi, Başkeçid, Təbriklər
Təhməz ABBASOV (1937) və Sürəyya xanım ABBASOVA (1939)

Təhməz ABBASOV (1937) və Sürəyya xanım ABBASOVA (1939)

Bolus
ABAY PAŞAYEV (1958)

ABAY PAŞAYEV (1958)

TDPİ-nin Azərbaycan bölməsi
QARACA YURDU - QARAÇÖP (SAQARECO RAYONU):

QARACA YURDU - QARAÇÖP (SAQARECO RAYONU):

Qaraçöp
Şəhid Səlimxan Vüqar oğlu Bayramov QARAYAZI (13.07.1998-19.10.2020)

Şəhid Səlimxan Vüqar oğlu Bayramov QARAYAZI (13.07.1998-19.10.2020)

Qarabağ, Qarayazı, UNUTSAQ, UNUDULARIQ!....
Dəmirli ŞAKİR YUSUBOV (1959)

Dəmirli ŞAKİR YUSUBOV (1959)

"XXI əsrin Ziyalıları", Bolus, Darvaz
RUHUN ŞAD OLSUN, ƏZİZ DOST – ÇOX HÖRMƏTLİ ZİYA ABBASOV!..

RUHUN ŞAD OLSUN, ƏZİZ DOST – ÇOX HÖRMƏTLİ ZİYA ABBASOV!..

Darvaz, UNUTSAQ, UNUDULARIQ!....
TƏBRİK EDİRİK!.. TAMXİL ZİYƏDDİNOĞLU AzTV-yə baş redaktor təyin edildi

TƏBRİK EDİRİK!.. TAMXİL ZİYƏDDİNOĞLU AzTV-yə baş redaktor təyin edildi

MEDİA, Tv, Təbriklər
Fəxrəddin YUSİFOV (1956)

Fəxrəddin YUSİFOV (1956)

ADPU, Başkeçid, Təbriklər
Rəy yazın: