KİTABXANAÇILIQ - İNFORMASİYA ELMİNƏ İKİ TÖHFƏ

KİTABXANAÇILIQ - İNFORMASİYA ELMİNƏ İKİ TÖHFƏ KİTABXANAÇILIQ - İNFORMASİYA ELMİNƏ İKİ TÖHFƏ
Bu günlərdə Bakı Dövlət Universitetinin
Kitabxanaçılıq-informasiya fakültəsinin
biblioqrafiyaşünaslıq kafedrasının təcrübəli pedaqoqu,
pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent əvəzi
Xuraman xanım Ağayevanın müəllifi olduğu
iki kitabı çapdan buraxılmışdır:
“Pedaqogika üzrə ədəbiyyatın biblioqrafiyası” (dərs vəsaiti) və “Kitabxanalarda biblioqrafik işin təşkili və metodikası” (metodik vəsait).


Bakı Dövlət Universitetinin 100 iliik yubileyinə həsr edilmiş
hər iki kitabın elmi redaktoru, Kitabxanaçılıq-informasiya fakültəsinin
“Biblioqrafiyaşünaslıq kafedrası”nın müdiri,
dosent Nadir İsmayılov
dur.

Dərs vəsaiti kimi nəzərdə tutulan “Pedaqogika üzrə ədəbiyyatın biblioqrafiyası” əsərində Azərbaycanda pedaqogika üzrə ilkin sənəd kütləsi, sahə üzrə biblioqrafik informasiyanın yaranması, inkişaf mərhələləri, biblioqrafik informasiya təminatı sistemi, biblioqrafik resursun inkişafı, pedaqoji elmlərin biblioqrafiya təminatının müasir vəziyyəti və perspektivləri araşdırılmış, əldə olunan mühüm elmi nəticələr elmi dövriyyəyə daxil edilmişdir.

“Kitabxanalarda biblioqrafik işin təşkili və metodikası”
adlı metodik vəsait kitabxananın informasiya fəaliyyətinin əsas vasitələrindən biri olan biblioqrafik işin təşkilinin ümumi mə­sə­lə­­­lərini, biblioqrafik informasiya tələbatçılarıının xarak­teris­tikasını, so­­raq biblioqrafiya aparatının (ənənəvi və elek­tron) quruluşunu, ədə­­biy­­­yatın biblioqrafiyalaşdırılması və informasiya təhlil fə­aliy­yə­ti­nin me­­todikasını, ənənvi və elektron mühitdə biblioqrafik xidmətin for­ma və üsullarını, informasiya mə­dəniy­yətinin tərkib hissəsi kimi oxu­cu­la­­rın (istifadəçilərin) biblioq­rafik təhsilinin menecmenti mə­sə­­lələrini, müx­təlif səviyyəli kitabxanalarda biblioqrafik fəaliyyətin ida­rə olun­ma­­sını, biblioqrafik fəaliyyətə metodiki rəhbərliyin tex­no­logiyasını tədrisinə kömək məqsədilə hazırlanmışdır.
Bu fənnin vəzifəsınə bir çox məsələlər daxildir, o cümlədən: Azərbaycan Respublikasında mövcud olan müxtəlif tip ki­tab­xa­na­­ların biblioqrafik fəaliyyət sahəsindəki fəaliyyətini nəzəri və təc­rü­bi cəhətdən öyrənməklə onları təhsil alanların nəzərinə çatdırmaq; kitabxanada gedən biblioqrafik fəaliyyət proseslərinin mahiy­yə­ti və yerinə yetirilməsi mexanizmi haqqında biliklər vermək; kitabxanada biblioqrafik fəaliyyətin əsas istiqamətləri üzrə hə­ya­­ta keçirilən tədbirlərinn müqayisəli təhlilini vermək; biblioqrafik fəaliyyətin nəticəsi və vasitəsi olan informasiya re­surs­larının yaradılması və istifadəçilərə çatdırılması qanuna­yuğun­luq­la­rı və üsulları haqqında bitkin təsəvvür yaratmaq; kitabxanada biblioqrafik fəaliyyətin idarə olunması və menec­men­ti məsələləri haqqında təsəvvür yaratmaq; kitabxanada biblioqrafik işin planlaşdırılması, uçot və hesa­ba­tın tərtibi qaydalarının elmi əsaslarını müəyyənləşdirmək; kitabxana işçilərinin ixtisasartırma və fasiləsiz təhsil sisteminin əhə­miyyətini əsaslandırmaq; istifadəçilərin informasiya mədəniyyətinin formalaşmasında bib­lioqrafik vasitələrin yerini müəyyən etmək və s.
Hər iki vəsait kitabxanaçılıq və informasiya ixtisası üzrə bakalavriatura və magistratura pilləsində təhsil alan tələbələr və sahə mütəxəssiləri üçün nəzərdə tutulmuşdur.


Atilla SÜLEYMANOV,
BDU-nun tələbəsi

ZiM.Az.
Muəllif huquqları qorunur.
Məlumatdan istifadə etdikdə istinad mutləqdir.
Oxşar xəbərlər:
Taleh Şirinov AzTU-nun İnformasiya və telekommunikasiya texnologiyaları fak ...

Taleh Şirinov AzTU-nun İnformasiya və telekommunikasiya texnologiyaları fak ...

AzTU, Təbriklər
“Türkologiya” jurnalı beynəlxalq indeksdə

“Türkologiya” jurnalı beynəlxalq indeksdə

Yeni nəşrlər, Humanitar elmlər, Digər bölmələr
YUBİLEYİNİZ MÜBARƏK, HÖRMƏTLİ TALEH MÜƏLLİM!..

YUBİLEYİNİZ MÜBARƏK, HÖRMƏTLİ TALEH MÜƏLLİM!..

Təbriklər
Böyük alim, gözəl insan, vətənpərvər ziyalı - akademik Bəkir Nəbiyev

Böyük alim, gözəl insan, vətənpərvər ziyalı - akademik Bəkir Nəbiyev

Elm, "Zirvə"
“İNFORMASİYA YARADICILIĞI: STANDARTLAR VƏ YENİ YANAŞMALAR” KİTABI OXUCULARI ...

“İNFORMASİYA YARADICILIĞI: STANDARTLAR VƏ YENİ YANAŞMALAR” KİTABI OXUCULARI ...

Yeni nəşrlər, Digər bölmələr
Psixologiya elminə yeni töhfə

Psixologiya elminə yeni töhfə

Sumqayıt
AMEA-da Məhəmmədhüseyn Şəhriyarın anım günü ilə bağlı tədbir keçirilib

AMEA-da Məhəmmədhüseyn Şəhriyarın anım günü ilə bağlı tədbir keçirilib

"Zirvə"
ALİMİN YENİ UĞURU

ALİMİN YENİ UĞURU

AzTU
Xuraman İsmayılova:

Xuraman İsmayılova: "Könlümə Qarabağ havası düşüb..."

Poeziya, Müsabiqə

"İnformasiya təminatında mövcud durum: media və kitabxana əməkdaşlığı" mö ...

MEDİA, "Zirvə"
BDU Hüquq fakültəsinin müəllimlərinin nəzərinə!!!

BDU Hüquq fakültəsinin müəllimlərinin nəzərinə!!!

Hüquq, Elanlar
“Elmin KİV-də təbliği” mövzusu müzakirə olundu

“Elmin KİV-də təbliği” mövzusu müzakirə olundu

"Zirvə"
Azərbaycanlı professor  Asif Hacıyev Rusiya ali təhsil müssisələrinin tələb ...

Azərbaycanlı professor Asif Hacıyev Rusiya ali təhsil müssisələrinin tələb ...

Yeni nəşrlər, Digər ali məktəblər, Borçalı, Rusiya
AMEA-nın Humanitar Elmlər Bölməsinin növbəti büro iclası keçirilib

AMEA-nın Humanitar Elmlər Bölməsinin növbəti büro iclası keçirilib

Elm, Humanitar elmlər
Fəxrəddin YUSİFOV (1956)

Fəxrəddin YUSİFOV (1956)

ADPU, Başkeçid, Təbriklər
KİTABXANA İŞÇİLƏRİ ÜÇÜN QİYMƏTLİ VƏSAİT

KİTABXANA İŞÇİLƏRİ ÜÇÜN QİYMƏTLİ VƏSAİT

Sosial
AzTU doktoranturaya sənəd qəbulu elan edir

AzTU doktoranturaya sənəd qəbulu elan edir

AzTU, Elanlar
AzTU-da “İnformasiya və kommunikasiya texnologiyalarının müasir vəziyyəti v ...

AzTU-da “İnformasiya və kommunikasiya texnologiyalarının müasir vəziyyəti v ...

AzTU
ŞƏMİSTAN MÜƏLLİMİ, AD GÜNU MÜNASİBƏTİLƏ TƏBRİK EDİRİK!..

ŞƏMİSTAN MÜƏLLİMİ, AD GÜNU MÜNASİBƏTİLƏ TƏBRİK EDİRİK!..

Bolus, Təbriklər
Professor Tofiq Mansurovun yeni uğurları

Professor Tofiq Mansurovun yeni uğurları

Yeni nəşrlər, AzTU
Rəy yazın: