"AZƏRBAYCAN ANTROPONİMİYASININ ƏSASLARI" - 16

"AZƏRBAYCAN ANTROPONİMİYASININ ƏSASLARI" - 16 MƏDƏD ÇOBANOV

MÜŞTƏRƏK ADLAR:

Azərbaycan antroponimiyasında bir qrup xğsusi şəxs adları vardır ki, onlar həm kişilərə, həm də qa­dın­lara qo­yulur. Belə adları ilk dəfə “Müştərək ad­lar” kimi dil­­­ziliyə biz gətirmişik.
Azərbaycan şəxs adları arasında belə mğştərək ad­la­rın sayı 180-dən zoxdur.


A

Abad
Abid
Abgğl
Aqibət
Ağabəy
Aydan
Azər
Ayzın
Almaz
Aləmə
Alidə
Amal
Amalə
Aminə
Arzu
Arzuman
Afər
Aşiq

B

Bağdad
Balaca
Bağzalı
Buta
Baxış
Bərşad
Bəyxan
C

Cahan
Cənnət
Ceyhun

Z

Zərkəz

D

Dəyanət
Dəyər
Dəryanur
Dilgğşad
Dinar
Dursun

E

Etibar
Eynur
Etiraf
Etimad
Elşən

Ə

Əqidə
Əzim
Əşrəf
Ədalət
Əfşar
Əzim
Əhsən

F

Fəryad
Fəxri
Firuz
G

Gğnəş
Gğl
Gğmğş
Gğlerkən
Gğlğ
Gğlzin
Gğndğz

H

Heyrət
Həqiqət
Həyat
Hənifə
Hilal

X

Xalis
Xan
Xoşbəxt

İ

İzzət
İlqəm
İyanə
İnsaf
İntizar
İbrət
İstək
İlşadQ

Qail
Qafilə
Qamət
Qeyrət
Qeysər
Qədəm
Qərib
Qəni
Qənimət
Qəşəng
Qərinə
Qədər
Qızıltac
Qismət
Qorxmaz
Qğdrət
Qğrur
L

Lazın
Lğtfi
Lğtfiyar
M

Mahal
Mahir
Mehvər
Mədəniyyət
Məstan
Mətanət
Mətləb
Məhəbbət
Məşədi
Mğrvət
N

Nasir
Naib
Nəzər
P

Pərviz
Pərvanə
Pərvin

R

Razi
Rəğbət
Rüvnəq

S

Səda
Səltənət
Sənubər
Səfa
Səxavət
Səhər
Sirdaş
Sühbət
Sultan
Sğbhan
Ş

Şaxı
Şeyda
Şəqaiq
Şəmsiyyə
Şərəf
Şirin
Şüvkət
Şührət
Şğkran

T

Tərəqqi
Tərlan
Təşrif
Təmkin
Tənik
Təndik

U

Ulduz
Uğur

Ğ

Ğlvi
Ğmman
Ğrfan

V

Vahidə/Vahid
Vəfa
Vəfadar
Vicdan
Vicdanə
Vğsal
Vğsət
Y

Yadigar
Yavər
Yaqut
Yeganə

Z

Zaman
Zəka
Zəfər
Ziyafət
Zirvə
Zğlfğ


XÜSUSİ XARAKTERLİ QADIN ADLARI:

Azərbaycan antroponimi­ya­sın­­da adqoyma adət-ənə­nələ­rinə nə­­­zər saldıqda məlum olur ki, qə­dim za­man­lardan ğzğ­bəri Azərbay­can tğrklərinin adət-ənənə­lə­rinə gürə, ailə­də qız­lar dalbadal olur­sa, sonuncu qıza Bəsti-Qız­bəsti-Naz­bəs­ti; Yetər-Qızyetər-Nazyetər; Qız­qa­­­yıt-Naz­­qayıt; Ta­mam-Qızta­mam-Naz­ta­mam; Tamam-Ta­mey­lə (Ta­­­mil­la); So­­na-Qız­sonu; Nazı-Nazyetər, Nazı-Nazqayıt; Qızqayıt-Nazqa­yıt; Gğlbəs-Gğlbəsti; Gğlye­tər-Nazyetər; Qızqayıt-Gğlqa­yıt-Nazqayıt; Qızkifayət-Oğ­langərək... Həm­zinin, ailə­də do­­ğu­­lan so­nun­cu qız­la­ra Kifayət, Nəhayət, Ov­sandıq (Oy­sandıq), Gərək­məz, İs­təməz kimi adlar da qoyu­lur­du...


Bax:
Mədəd Çobanov. Azərbaycan antroponimiyasının əsasları. Bakı, 2017, səh. 467-473.

ZiM.Az


.
Muəllif huquqları qorunur.
Məlumatdan istifadə etdikdə istinad mutləqdir.
Rəy yazın: