Elxas Comərd: "RUHUMA QARABAĞ ÇÖKÜB BU GECƏ... "

Elxas Comərd: "RUHUMA  QARABAĞ  ÇÖKÜB  BU  GECƏ... " Elxas Səfi oğlu Comərdov
- 01.03.1960-cı ildə Ağsu rayon Ləngəbiz kəndində anadan olub.
1977-ci ildə Ağsu rayon kənd orta məktəbin bitirib.
Hələ orta məktəbdə oxuyanda dörü mətbuata yaşadığı kənd və zəhmətkeşləri haqqında kiçik yazı və məqalələrlə çıxış edib.
Bədii yaradıcılıqla da o vaxtdan məşğul olub.
İlk şeri Ağsu rayonunda çıxan "Birlik" qəzetində dərc olunub.
Qəzetin nəzdində fəaliyyət göstərən "Ümüd" ədəbi dərnəyində poeziyanın dərinliklərinə yiyələnib.
Sonralar o əməkdaşlığını yaşadığı Abşeron rayonunun eyni adlı qəzetində davam etdirib.
"Üfüq" ədəbi bədii dərnəyində fəal iştirak edib.
Əfqanstan müharibəsi veteranıdı.
Mətbuata bağlılığı müstəqillik dönəmində onu "Vətən övladı" ictimai-siyasi qəzetinin və "Dəyənək" ictimai-siyasi, satirik qəzetin təsisçiliyinə gətirib çıxarıb. Hər iki qəzeti uzun illər fəaliyyət göstərməsinə kömək edib.
Hər iki qəzet müxtəlif dövrlərdə dövrülüyün qoruyub, saxlaya bilib.

Biz də Elxas Comərdə yeni-yeni uğurlar arzulayır və aşağıda onun bir neçə şeirini dəyərli oxucularımıza təqdim edirik.
ZiM.AzZəfər sevinci

Bu hayqırtı, bu coşqunun,
Mənası çox dərindədir...
Şükür edirəm mən Tanrıma,
Millət hələ yerindədir.

Yerindədir mərdliyilə
Yerindədir sərtliyiylə
Məğlub edib o düşməni
Xəcil edib pərtliyilə.

Eşitdiyim, həm gördüyüm,
Bu gün mənə qürur verir.
İllər ilə gözlədiyim,
Zəfərlərim sevindirir.


ŞUŞA BİZDƏDİ

Nə gözəl müjdədi, nə gözəl xəbər,
İnsana ruh verib, fərəhləndirir.
"Şuşa azad olub, Şuşa bizdədi,"
Bu xəbər adamı ürəkləndirir.

Ürək dağa dönür sinəm içində,
Sevinci gözümə, üzümə vurur.
Bu gözəl xəbərin təntənəsində,
Şəhid ruhlarıda sevinib durur.

Tarixin zərbəsi çox dəydi bizə,
Sınıb məhv olmadıq, birliyə gəldik.
Allahım haqqımız, haqqa dirəndi,
Şükürlər olsunki dirliyə gəldik.

Budur uğurları xalqın, dövlətin,
Ali Baş Komandan verdi xəbəri.
Müzəffər ordumuz bir tarix yazdı,
Hələ qarşıdadı yeni zəfəri...BU PAYIZ...

Bu payız qəlbimə od saldı mənim,
İstədim qızınam... dondurdu məni.
Hər şəhid şəklini görüb duruxdum,
Baxdıqca ağrısı yandırdı məni.

Xəyal çəkib məni apardı hara...?
Ürək parçalanıb, gözüm dolurdu,
Bir ata qıvıldı gözüm önündə,
Bir ana hardasa saçın yolurdu...

Ağrım sevincimə qarışıb durdu,
Qürurum dağıdıb, sındırdı bəndi.
Müzəffər ordumu durdura bilməz,
Nə hədə, nə hiylə, nə düşmən fəndi.

Budur bu millətin, qüruru, andı,
Dərdi sevinciylə birgə yaşayır.
Qələbə təşnəsi yandırır məni.
Sabaha ümüdimdə zəfər daşıyır.

Bu payız tarixdən dərs deyir xalqım,
Ali Baş Komandan, müzəffər ordum.
Bu payız işığı nur yandıracaq,
30 il qaranlıq çökmüş bu yurdum.


"... Axıra qədər gedəcəyik, sona qədər gedəcəyik!"

Ali Baş Komandan İlham Əliyev cənablarının,
düşmənə xitabən söylədiyi bu sözlər
içimdə elə bir qürur, inam yaratdı ki, hislərim misralara çevrildi...


Bu sözlərin qürur verdi ürəyimə,
Məlhəm oldu, hər arzuma, diləyimə
Niyət etdim, kaş çataydım istəyimə,
Qurtaraydım bu utancdan, bu ağrıdan,
Cənab Ali Baş Komandan.

Bu cəsarət, bu hünərdə vətən səsi,
Ətrafında cəm edibdir hər bir kəsi,
Uğurların, zəfərlərin təntənəsi,
Sevindirsin qoy milləti könül - candan,
Cənab Ali Baş Komandan.

Bu torpağın hər qarışı şəhid qanı,
Onun görə müqəddəsdir hər bir yanı,
Gör nə qədər övladları qurban edib cavan canı,
Qüvvət alıb bu inamdan,
Cənab Ali Baş Komandan.

"... Axıra qədər, sona qədər gedəcəyik!"
Bu əmrinə bizdə əməl edəcəyik,
Qələbədə böyük qürur ilə deyəcəyik,
Yaşa, yaşa ana vətən Azərbaycan,
Cənab Ali Baş Komandan.HÜRÜR...

Yer göylə birləşir, məqam yetibdir,
Səbrimiz qurtarıb, dözüm bitibdir,
Erməni itlərin kim göndəribdir,
Hələ mırıldayıb, öz - özünə hürür.

30 il dığanın əl - üzün yudu,
Üstümə qısqırıb arxada durdu,
Başa salırsan ki, bu deyil, budu,
O durub, düz olan sözünə hürür.

Ali Baş Komandan başının üstə,
Doğma bayrağımdı başının üstə,
Günəş kölğələyir daşının üstə,
İndi kölgəsinin özünə hürür...


GÜLÜR

Nə gözəl mənzərə, nə gözəl duyğu
Torpaqda adamın üzünə gülür.
Duyub, dağıdılmış viranə kəndlər,
Əsarət sözünün özünə gülür.

Burda daş dillənir, torpağ danışır,
Küskün baxışında sevinci daşır,
Əsgər çəkməsiylə hey qucaqlaşır,
Doymayıb, dikəlib gözünə gülür.

Erməni söylədi dediyim şərtdi,
Deyirdik qonşudu, itdi, nə itdi,
Ali Baş Komandan dediki, bitdi,
İndidə şərtinə, sözünə gülür.RUHUMA QARABAĞ ÇÖKÜB BU GECƏ...

Ruhuma Qarabağ çöküb bu gecə,
Yatıb, əsgərlərlə oyaq qalmışam.
Sevincdən üstümü örtməmişəm mən,
Gəlib Qarabağda soyuqlamışam.

Heç vaxt görmədiyim gözəl yurduma,
Yuxumda xəyalən səfər etmişəm.
Bizə qürur verən şanlı ordumun,
Hadrut Zəfərində ora getmişəm.

Yüksək dağ - dərəli, meşəli, çaylı,
Cənnət bir diyarın qucağındayam.
Nətavan, Vaqifin, Bülbülün, Xanın..,
Gör necə dahilər OCAĞINDAYAM?

Bu gecə qonağam əsgərlərmizə,
QORQUD tonqalın sıcağındayam.
Gəzdikcə, gördükcə "səbr" in, " döz" ümün,
Keçən 30 ilin acığındayam.

Biz necə dözmüşük, yarıcan edib,
Vətəni ürəksiz yaşada bildik ?
Deməli 30 il biz ŞƏHİD olub
Səni yaşatmaqçın demə öldürdük.

Ruhuma Qarabağ çökmüşdü deyə,
Gedib əsgərlərə qonaq olmuşam .
Heç vaxt olmadığım o gözəl Yurdda,
Ata ocağım tək xəyal qurmuşam.


Bayramıdır

Bahar gəlib, budaqlara
Çiçəklərin bayramıdır.
Gəl bir gəzək bu dağları
Diləklərin bayramıdır.

Ləpələnir ot, gül, çiçək
Novruz gülü, ləçək-ləçək
Sevgililər görüşəcək
Ürəklərin bayramıdır.

Ot boy verib, qalxıb dizə,
Bax yamacdan enən düzə,
Oraq, dəryaz gətir bizə,
Biləklərin bayramıdır.

Yaz səhərnin şehi gözəl,
Axşam üstü mehi gözəl,
Deyiləsi "bəh"i gözəl,
Göyçəklərin bayramıdır.

Qaranquşlar süzüb keçir,
Arılarsa şirə çəkir,
Ceyrana bax, gör su içir
Ürkəklərin bayramıdır.

Dağlar açıb bizə qucaq
Lalələri sanki ocaq
Ətirlənib hər künc-bucaq
Küləklərin bayramıdır.


Ağsuyum

Ata yurdum, qürur verən ünvanım,
Saf insanlı, gözəl məkan Ağsuyum.
Təbiyyətin tablosudur möhtəşəm,
Tanrı adlı rəssam çəkən Ağsuyum.

Bütün gözəlliyi o verib sənə,
Şirvan mahalına nur, işığ çəkib.
Canım Azərbaycan, bax sinən üstə,
Gör necə bir əsər, yaraşıq çəkib?

Dərə qollarıdı, dağ qucağında,
Uşaq tək bələnib dolaylarıyla.
Nə qədər ürəyim qürurlanıbdır
Qalxıb, həm enəndə o yollarıyla?

Canlı bir xalıdı dağ ətəyində,
İlməsi binalar, evlər, ağaclar.
Yuxardan enəndə , elə bilirsən
Düşsən sən aşağı, səni qucaqlar.

Bu gözəl diyarın gözəllikləri
Təkcə bil bununla bitib, tükənməz.
Burda insanların ürək saflığı
Danşılır hər yerdə, üzə deyilməz.

Bu yerin igidin, mərdin, dahisin
Tanrı bu yer təki cilallandırıb.
Şairin, alimin, həm ziyalısın
Yurda fərəh verib, qürurlandırıb.

Ey gözəl diyarım, ey gözəl yurdum
Mənim göz-bəbəyin, canım Ağsuyum
Ruhumun qidası, canımın odu
Ürəymi yaşadan qanım Ağsuyum.


SİZƏ

Ürəyimin içindəki sevgini,
İstəyirəm həsr eləyim, mən sizə.
Vurub, çıxıb, toplayaraq cəmini,
Bir bacı tək, kəsir eləyim, mən sizə.

Deyim sizə, olduğu tək qiyməti,
Hiss edirəm hər çəkdiyin zəhməti,
Tanrı verən dəyər kimi nisbəti,
İzah edib, nəsr eləyim, mən sizə.

Dəyər- ölçü, Tanrı verən qismətdir,
Özəyində, abır, həya, ismətdir,
Yazdıqların bunlara bir nisbətdir,
Təkrar yazıb, əsər eləyim, mən sizə.

Qovrulmusan, "tavasında" sən sözün,
Şirvanımın havasında sən özün,
Maya alb, paylamısan, od, közün,
Öz nurundan, qəsr eləyim, mən sizə.

Elxas deyər, hər bir sözün, tər-təmiz,
Bunla getsin, kədərimiz, qəmimiz,
Qoy batmasın söz ümmanda gəmimiz,
Sözlərimi, əsir eləyim, mən sizə.
30-10-2021

Elxas Comərd
ZiM.Az

Muəllif huquqları qorunur.
Məlumatdan istifadə etdikdə istinad mutləqdir.
Rəy yazın: