Hacan Hacısoy: QARAÇÖP

Hacan Hacısoy: QARAÇÖP QARAÇÖP

Çinarların düzülübdür, qatar-qatar yol boyunca,
Bu Süleyman bulağıdır, saf suyundan iç doyunca.
Girəcəkdə Şəhid oğlun heykəlləşib dönüb tunca,
Çox-çox ağır sınaqlara meydan mahalım Qaraçöp,
İgidlərə, ərənlərə ünvan mahalım Qaraçöp.

İnsanların etibarlı, qədirbilən, Hətəmtaydı,
Obaların oymaq-oymaq, naxış-naxış, yeddi saydı.
Arxan Töyrə – silsilə dağ, önün Qavrı – axar çaydı,
Dağ döşündən düzə baxan eyvan mahalım Qaraçöp,
İgidlərə, ərənlərə ünvan mahalım Qaraçöp.

Baş əyməli gör nə qədər ziyarətgah ocağın var,
Göz oxşayan, könül açan neçə guşən, bucağın var.
Ata evim, ana qoynum, nə mehriban qucağın var,
Hər tərəfi gül-çiçəkli, əlvan mahalım Qaraçöp,
İgidlərə, ərənlərə ünvan mahalım Qaraçöp.

Çox qədimdi tayfaların soy adları, əsilləri,
Gah oturaq, gah köçəri yaşamısan fəsilləri.
Sinən üstə at oynadır Qarapapaq nəsilləri,
Eyləyirsən bu minvalla cövlan mahalım Qaraçöp,
İgidlərə, ərənlərə ünvan mahalım Qaraçöp.

Dədə Qorqud hikmətindən xəlq olunmuş bir diyarsan,
Altay, Oğuz axınından qopub qalan yadigarsan.
Zaman, məkan ölçüsündə əbədiyyət qədər varsan,
Əbədiyə doğru gedən karvan mahalım Qaraçöp,
İgidlərə, ərənlərə ünvan mahalım Qaraçöp.

Oğulların kişi kimi, basdığını kəsən deyil,
Dizin düşmən qarşısında əsməyibdir, əsən deyil,
Çox obalar, ellər gördüm, fəqət heç biri Sən deyil,
Həqiqətə, ədalətə divan mahalım Qaraçöp,
İgidlərə, ərənlərə ünvan mahalım Qaraçöp.

Ümid çırağı olmusan üstünə kim gəlibdisə,
Ocağından od vermisən tüstünə kim gəlibdisə.
Oturtmusan öz yerinə qəsdinə kim gəlibdisə,
Düşmənini mənzilinə qovan mahalım Qaraçöp,
İgidlərə, ərənlərə ünvan mahalım Qaraçöp.

Həsrətinə, möhnətinə dözmək olmur nə sirdisə,
Günah deyil əgər könül sevdiyinə əsirdisə.
Nisgil qalmaz ürəklərdə Vətən bütöv, el birdisə,
Qəlbi geniş, yolu-izi rəvan mahalım Qaraçöp.
İgidlərə, ərənlərə ünvan mahalım Qaraçöp.

Kaş adını yaza bilim üfüqlərin dan yerinə,
Nə qaytara bilər övlad, ana verən can yerinə!
İgidlərin damarında qeyrət axır qan yerinə,
Səni belə yetiribdir dövran, mahalım Qaraçöp.
İgidlərə, ərənlərə ünvan mahalım Qaraçöp.

ZiM.Az


.
Muəllif huquqları qorunur.
Məlumatdan istifadə etdikdə istinad mutləqdir.
Rəy yazın: