Respublikamızda əhalinin etibarlı ərzaq təminatı strateji önəm daşıdığından aqrar sahəyə xüsusi diqqət yetirilir

Respublikamızda əhalinin etibarlı ərzaq təminatı strateji önəm daşıdığından aqrar sahəyə xüsusi diqqət yetirilirAzərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının (AMEA) 70 illik yubileyinə həsr olunmuş Ümumi yığıncaqda Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyevin irəli sürdüyü elmi prioritetlərin müzakirəsi ilə əlaqədar Rəyasət Heyətinin geniş iclası keçirilib.
İclasda AMEA Aqrar Elmlər Bölməsinin akademik-katibi, akademik Qərib Məmmədovun yubiley münasibətilə təşkil olunmuş tədbirdə Prezident İlham Əliyevin "Ölkənin ərzaq təhlükəsizliyinin qorunmasında və kənd təsərrüfatının inkişafında elmin yaxından iştirakının təmin edilməsi" ilə bağlı səsləndirdiyi fikir ətrafında çıxışı dinlənilib.

Respublikamızda əha­li­nin eti­bar­lı ərzaq təminatı stra­­teji önəm daşıdığından aq­­rar sa­həyə xüsusi diqqət yetirilir. Ölkəmizdə aqrar sahənin in­kişafının Ümummilli lider Hey­dər Əliyevin adı ilə bağlı olduğunu deyən akademik Qərib Məmmədov Ulu öndərin rəhbərliyi ilə respublikamızda aqrar is­la­hat­­ların apa­rıl­ma­sı, kənd təsərrü­fatı məhsullarının is­tehsal şəraitinin yaxşı­laş­dı­rıl­ma­­sı, Azər­bay­can əkinçisinin torpaq mülkiyyətçisi ol­ma­sı və yeni aqrar mü­na­si­bət­lə­rin for­ma­laş­ma­sının müasir tariximizin ən önəmli səhi­fə­lə­rinə çevrildiyini bildirib. Akademik vurğulayıb ki, hazırda Ulu Öndərin siyasi və iqtisadi uğurlarını layiqincə davam etdirən Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev ərzaq təhlükəsizliyinə tam nail olunmasını mühüm hədəflərdən biri kimi müəyyənləşdirib: "Möhtərəm Prezidentimizin bəyan etdiyi kimi, hazırda qarşıda duran ən başlıca məqsəd kimi daxili im­kanlar hesabına kənd təsərrüfatı məhsulları ilə özünütəminata nail olmaqla Azər­bay­canı inkişaf etmiş ölkələr səviyyəsinə çatdırmaqdır. Şübhəsiz, bu strategiyanın real­laşdırılmasında elmin yaxından iştirakı olduqca vacibdir".

Akademik Qərib Məmmədov son illərdə aqrar sahənin elmi təminatında da xeyli dönüş yarandığını nəzərə çatdırıb. Prezident İlham Əliyevin bu sahəyə qayğısının nümunəsi kimi Sərəncamla təs­diq olunmuş "2008-2015-ci illərdə Azərbaycan Res­pub­likasında əhalinin ərzaq məhsulları ilə etibarlı təminatına dair Dövlət Proqramı"nda aqrar elmin əsas məqsədlərinin göstərildiyini, cənab Prezidentin Fərmanının icrasından irəli gələrək Rəyasət He­yə­tinin 16 sentyabr 2011-ci il tarixli qərarı ilə AMEA-nın strukturunda Aq­rar Elm­lər Bölməsinin yaradıldığını vurğulayıb. Həyata keçirilən tədbirlərin aqrar sek­to­­run tək­mil­ləş­di­ril­mə­­si və aqrar elmin inkişaf etdirilməsi istiqamətində alimlərin birgə fəa­liy­yət­lə­ri­ni təmin etməklə qarşıya qoyulmuş məqsədlərə yönəldilməsi zərurətindən yarandığını qeyd edib. Akademik bildirib ki, son illər bölmənin tərkibinə daxil olan Torpaqşünaslıq və Aqrokimya, Genetik Ehtiyatlar, Eroziya və Suvarma institutlarında ciddi elmi-nəzəri və təcrübi-innovativ tədqiqatlar aparılıb, mühüm nəticələr əldə edilib. Rəhbərlik etdiyi bölmənin institutlarında müasir ava­dan­lıq­lar­dаn istifаdə etməklə yeni metodlarа yiyələnməsi nəticəsində dünya standartları səviyyəsində tədqiqatlar aparıldığını, mühüm nailiyyətlər əldə olunduğunu vurğulayıb.

Rəyasət Heyətinin geniş iclasında qeyd olunub ki, elmi əsaslandırılmış dövlət proqramlarının uğurla həyata keçirilməsi ölkənin ərzaq təhlükəsizliyinin qorunması və kənd təsərrüfatının inkişafında elmin yaxından iştirakını təmin etmişdir. Nəticədə kənd təsərrüfatı və onun emal məhsullarının istehsalı artıb, kənd yerlərində əhalinin rifahı xeyli yaxşılaşdırılıb. Lakin bütün bunlarla yanaşı, dövlət başçısı tərəfindən tövsiyyə olunan məsələlər kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı və aqrar elm qarşısında böyük öhdəliklər qoyur.
Muəllif huquqları qorunur.
Məlumatdan istifadə etdikdə istinad mutləqdir.
Oxşar xəbərlər:
AMEA Rəyasət Heyətinin növbəti iclası keçirilib

AMEA Rəyasət Heyətinin növbəti iclası keçirilib

"Zirvə"
AMEA-nın bir qrup əməkdaşına orden, medal və diplomlar təqdim edilib

AMEA-nın bir qrup əməkdaşına orden, medal və diplomlar təqdim edilib

"Zirvə"
AMEA Naxçıvan Bölməsində Rəyasət Heyətinin iclası keçirildi

AMEA Naxçıvan Bölməsində Rəyasət Heyətinin iclası keçirildi

Naxçıvan, Elm
AMEA Rəyasət Heyətinin geniş iclasında Prezident İlham Əliyevin irəli sürdü ...

AMEA Rəyasət Heyətinin geniş iclasında Prezident İlham Əliyevin irəli sürdü ...

"Zirvə"
Rəyasət Heyətinin geniş iclasında akademik Ramiz Məmmədovun çıxışı

Rəyasət Heyətinin geniş iclasında akademik Ramiz Məmmədovun çıxışı

"Zirvə", Borçalı
AMEA Rəyasət Heyətinin geniş iclasında akademik Tofiq Hacıyevin çıxışı

AMEA Rəyasət Heyətinin geniş iclasında akademik Tofiq Hacıyevin çıxışı

"Zirvə"
AMEA rəhbərliyi Xızı Dayaq Məntəqəsində olub

AMEA rəhbərliyi Xızı Dayaq Məntəqəsində olub

Elm
Müstəqilliyimizin 25 illik yubileyi münasibətilə sanballı elmi əsərin yarad ...

Müstəqilliyimizin 25 illik yubileyi münasibətilə sanballı elmi əsərin yarad ...

"Zirvə"
“Müasir biologiya və aqrar elmlərdə innovasiyalar və qlobal çağırışlar” möv ...

“Müasir biologiya və aqrar elmlərdə innovasiyalar və qlobal çağırışlar” möv ...

Biologiya və tibb elmləri
AMEA-nın Biologiya və Tibb Elmləri  Bölməsinin Ümumi yığıncağı keçirilib

AMEA-nın Biologiya və Tibb Elmləri Bölməsinin Ümumi yığıncağı keçirilib

Biologiya və tibb elmləri
AMEA-nın Biologiya və Tibb Elmləri Bölməsinin büro iclası keçirilib

AMEA-nın Biologiya və Tibb Elmləri Bölməsinin büro iclası keçirilib

Biologiya və tibb elmləri
AMEA Rəyasət Heyətinin iclasında Biologiya və Tibb Elmləri Bölməsinin hesab ...

AMEA Rəyasət Heyətinin iclasında Biologiya və Tibb Elmləri Bölməsinin hesab ...

Elm, Biologiya və tibb elmləri
AMEA-da “Heydər Əliyev və müstəqil Azərbaycan” mövzusunda elmi konfrans keç ...

AMEA-da “Heydər Əliyev və müstəqil Azərbaycan” mövzusunda elmi konfrans keç ...

Humanitar elmlər, "Zirvə"
AMEA RƏYASƏT HEYƏTİNİN NÖVBƏTİ İCLASI KEÇİRİLİB

AMEA RƏYASƏT HEYƏTİNİN NÖVBƏTİ İCLASI KEÇİRİLİB

Elm
Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetində  akademik Cəlal Əliyevin anadan olm ...

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetində akademik Cəlal Əliyevin anadan olm ...

Gəncə, Biologiya və tibb elmləri
AMEA-nın Humanitar Elmlər Bölməsinin ümumi iclası keçirilib

AMEA-nın Humanitar Elmlər Bölməsinin ümumi iclası keçirilib

Humanitar elmlər, "Zirvə"
Biologiya və Tibb Elmləri Bölməsinin Ümumi yığıncağı keçirilib

Biologiya və Tibb Elmləri Bölməsinin Ümumi yığıncağı keçirilib

Biologiya və tibb elmləri
KƏND TƏSƏRRÜFATI NAZİRLİYİ AQRAR UNİVERSİTETİN  TƏLƏBƏ GƏNCLƏR TƏŞKİLATI MÜ ...

KƏND TƏSƏRRÜFATI NAZİRLİYİ AQRAR UNİVERSİTETİN TƏLƏBƏ GƏNCLƏR TƏŞKİLATI MÜ ...

Gəncə, Digər ali məktəblər
Ölkə başçısının AMEA-nın 70 illik yubiley tədbirindəki proqram xarakterli n ...

Ölkə başçısının AMEA-nın 70 illik yubiley tədbirindəki proqram xarakterli n ...

"Zirvə"
AMEA-nın Humanitar Elmlər Bölməsinin növbəti büro iclası keçirilib

AMEA-nın Humanitar Elmlər Bölməsinin növbəti büro iclası keçirilib

Elm, Humanitar elmlər
Rəy yazın: