Akademik Rafael Hüseynov Minskdə Nizami Gəncəvinin 880 illiyi münasibətilə keçirilən yubiley tədbirində iştirak edib

Akademik Rafael Hüseynov Minskdə Nizami Gəncəvinin 880 illiyi münasibətilə keçirilən yubiley tədbirində iştirak edibAkademik Rafael Hüseynov Minskdə Nizami Gəncəvinin 880 illiyi münasibətilə keçirilən yubiley tədbirində iştirak edib Minskdə, Belarusun Milli Kitabxanasında böyük Azərbaycan şairi, poeziya klassiki Nizami Gəncəvinin anadan olmasının 880 illik yubileyinə həsr edilmiş tədbir keçirilib.

Belarus Milli Kitabxanasının baş direktoru Oksana Knijnikova tədbiri giriş sözü ilə açaraq Belarus-Azərbaycan münasibətlərinin iki xalqın dostluğu, qarşılıqlı anlaşma və etimad ənənələri üzərində qurulduğunu bildirib, iki ölkənin kitabxanaları arasında əməkdaşlığın əhəmiyyətini vurğulayıb.


Daha sonra Azərbaycan Respublikasının Belarusdakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Ülvi Baxşəliyev 2021-ci ilin Azərbaycanda "Nizami Gəncəvi İli" elan edildiyini diqqətə çatdırıb. O, XII əsrdə Azərbaycanın ən böyük mədəniyyət mərkəzlərindən biri olan Gəncə şəhərində yaşayıb yaratmış dünya ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsi N.Gəncəvinin 880 illik yubileyi çərçivəsində Azərbaycanda və xaricdə müxtəlif görüşlərin, konfransların və tədbirlərin keçirildiyini bildirib.

Səfir, həmçinin qeyd edib ki, yaxın zamanda Minskdə Belarus və Azərbaycanın dostluğunda simvolik əhəmiyyətə malik olacaq Nizami Gəncəvi abidəsinin ucaldılması da planlaşdırılır.

Tədbirdə çıxış edən Milli Məclisin deputatı, AMEA-nın Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyinin direktoru, akademik Rafael Hüseynov görkəmli şairin həyat və yaradıcılığına dair maraqlı faktlardan bəhs edib.

Akademik R.Hüseynov qeyd edib ki, Sovet İttifaqında 1941-ci ildə Nizaminin 800 illiyinin geniş şəkildə qeyd edilməsi üçün hazırlıqlar görülsə də, Böyük Vətən Müharibəsinin başlaması genişmiqyaslı yubileyin keçirilməsinə mane oldu. Buna baxmayaraq, dahi şairin yubileyi Leninqradda, Ermitajda, şəhər blokadasının 42-ci günündə qeyd olundu. Bu, əlbəttə, Azərbaycan şairinə göstərilən ən böyük hörmətin ifadəsi idi.

“Nizami Azərbaycan şairidir, o, bütün həyatını doğma kəndində keçirsə də dünyamiqyaslı şair kimi tanınmağa nail oldu. Nizami savadsızlığın hökm sürdüyü XII əsrdə yaradırdı, bununla belə o, farsdilli ədəbiyyatın və poeziyanın inkişafına böyük təkan verdi”, - deyə Rafael Huseynov vurğulayıb. Əlavə edib ki, doqquz yüzillik sonra belə Nizami yaradıcılığı əvvəlki kimi öz aktuallığını qoruyub saxlayıb.

Qeyd edək ki, tədbirdə Azərbaycan rejissoru Eldar Quliyevin "Nizami" (1982) filmi nümayiş olunub, dahi şairin əsərlərinin təqdim olunduğu sərgi keçirilib.В Минске отметили 880-летие со дня рождения великого поэта и мыслителя Низами Гянджеви

В Национальной библиотеке Беларуси состоялось мероприятие, посвященное 880-летию со дня рождения великого азербайджанского поэта, классика поэзии Низами Гянджеви, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Генеральный директор Национальной библиотеки Оксана Книжникова, открывая встречу, подчеркнула важность сотрудничества между Беларусью и Азербайджаном, а также между библиотеками двух стран.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджанской Республики в Республике Беларусь Ульви Бахшалиев обратил внимание, что 2021 год в Азербайджане объявлен Годом Низами Гянджеви - выдающегося представителя мировой литературы и классика поэзии, жившего и творившего в XII веке в одном из крупнейших городов и культурных центров Азербайджана - Гяндже. По словам главы азербайджанской дипломатической миссии, в Азербайджане и за рубежом проводится много вечеров и встреч, посвященных знаменательной дате. Именно с учетом исключительного значения творчества этого азербайджанского поэта Национальная библиотека Беларуси совместно с посольством Азербайджана в Беларуси организовали юбилейное мероприятие. Ульви Бахшалиев считает, что оно будет способствовать дальнейшему развитию белорусско-азербайджанских культурных связей.

Посол также рассказал, что в Минске в ближайшее время планируется установить памятник Низами Гянджеви, что станет символичным в дружбе Беларуси и Азербайджана. В родном городе поэта Гяндже возведен мавзолей, в России, Италии, Узбекистане, Молдове и Китае установлены памятники поэту-мыслителю. Институт литературы Национальной академии наук Азербайджана и Национальный музей азербайджанской литературы носят имя Низами Гянджеви. Успешно функционирует центр Низами Гянджеви в Оксфордском университете.

В числе гостей на встрече присутствовал директор Национального музея азербайджанской литературы имени Низами Гянджеви, депутат парламента Азербайджана доктор филологических наук, профессор Рафаэль Гусейнов. Он рассказал много интересного о творчестве и жизни поэта и привел такой факт: в 1941 году в Советском Союзе должны были широко отмечать 800-летие Низами, однако грянула Великая Отечественная война. Юбилей все же отметили - в тогдашнем Ленинграде, в Эрмитаже, на 42-й день блокады города. Это, конечно же, было данью величайшего уважения азербайджанскому поэту.

"Низами - азербайджанский поэт, всю жизнь он провел в родном селении, однако стал мировым поэтом. Надо понимать, что он творил в XII веке, когда было много безграмотных. И тем самым он дал огромный импульс развитию персоязычной литературы и поэзии, - сказал Рафаэль Гусейнов. - Сейчас, спустя почти девять столетий, творчество Низами по-прежнему актуально".

В свою очередь председатель Союза писателей Беларуси Николай Чергинец подчеркнул важность сохранения памяти о классиках литературы и поэзии. Выступили также директор

Института литературы Национальной академии наук Республики Беларусь Иван Саверченко и кандидат исторических наук Дмитрий Севрук.

Вниманию гостей был представлен фильм азербайджанского режиссера Эльдара Кулиева "Низами" (1982), рассказывающий о жизненном пути великого поэта и философа-гуманиста Востока. Кстати, его творчество востребовано и сегодня, о чем свидетельствовали лирические выступления студентов МГЛУ и Белорусского государственного педагогического университета им. М.Танка.

Интересным аспектом мероприятия стала выставка-просмотр произведений Низами Гянджеви. В частности, издания его первой поэмы "Сокровищница тайн" и поэмы "Хосров и Ширин", которая совершила переворот в литературной жизни того времени и принесла славу автору. Были также представлены литературоведческие, искусствоведческие и музыковедческие исследования творчества Низами.

Выдающийся представитель азербайджанской и мировой литературы, гениальный поэт и мыслитель Низами Гянджеви родился, жил и творил в древнем азербайджанском городе Гянджа, одном из важных культурных центров средневековья. Безусловно, он был уникальной личностью, открывшей новую страницу в летописи художественной мысли человечества. Яркое наследие великого мастера, превратившееся в неотъемлемую часть духовности азербайджанского народа, на протяжении многих веков занимает достойное место в сокровищнице неповторимых культурных ценностей.

Его творения переведены на многие языки мира, к исследованию его произведений обращаются ученые разных стран. Низами оставил великое литературное наследие, образцы любовной и философской лирики, как, например, "Хамсе" ("Пятерица"), в которую вошли пять поэм - "Сокровищница тайн", "Хосров и Ширин", "Лейли и Меджнун", "Семь красавиц" и "Искендернаме". Поэт-мыслитель заложил основу большой литературной школы, состоявшей из его многочисленных последователей. Он создал восхитительные жемчужины словесного искусства, обогатившие историю философско-общественной и художественно-эстетической мысли Ближнего и Среднего Востока. Низами был глашатаем, основоположником высоких идеалов гуманизма, призывал людей к добру, состраданию, выступал за дружеские связи между народами и учил любить мир, людей и родину.

Совершенна и художественная форма поэзии Низами. Поэтические традиции, заложенные им, были продолжены многими восточными поэтами, отзвуки тем его произведений можно увидеть и в западной литературе.

ZiM.Az


.
Muəllif huquqları qorunur.
Məlumatdan istifadə etdikdə istinad mutləqdir.
Rəy yazın: