TƏBRİK EDİRİK, VALİDƏ XANIM ƏLİZADƏ!..

TƏBRİK EDİRİK, VALİDƏ XANIM ƏLİZADƏ!.. TƏBRİK EDİRİK, VALİDƏ XANIM ƏLİZADƏ!..
Azərbaycan Respublikası Prezidenti
İlham Əliyevin
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının
70 illik yubileyi münasibətilə
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası əməkdaşlarının
təltif edilməsi haqqında
03 noyabr 2015-ci il tarixli
Sərəncamı ilə
AMEA-nın müxbir üzvü,
Botanika İnstitutunun direktoru
biologiya elmləri doktoru, professor
Validə Mövsüm qızı Əlizadə
Azərbaycan elminin inkişafında
xidmətlərinə görə
“Şöhrət” ordeni ilə
təltif olunmuşdur.

Əziz və hörmətli
Validə xanımı
belə bir yüksək ordenə
layiq görülməsi münasibətilə
ürəkdən təbrik edir,
ona uzun ömür,
möhkəm can sağlığı,
elmi və ictimai fəaliyyətində
yeni-yeni uğurlar
arzulayırıq!...


Müşfiq BORÇALI,
ZiM.AzTƏBRİK EDİRİK, VALİDƏ XANIM ƏLİZADƏ!.. Əlizadə Validə Mövsüm qızı 31.01.1946-cı ildə Bakı şəhərində doğulub.
Azərbaycan Dövlət Universitetini bitirib.
Bitki fiziologiyası ixtisası üzrə "Günəbaxanın kök sisteminin şirə ifrazı zamanı keçid prosesləri" mövzusunda Namizədlik (PhD), "Bitki köklərində kalium nəqlinin hərəkətverici qüvvəsinin ion və hormonal tənzimi" mövzusunda Doktorluq dissertasiyası müdafiə edib, elmlər doktoru elmi adına və professor emi rütbəsinə layiq görülüb.
2014-cü illdə AMEA-nın Müxbir üzvü seçilib.
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı 184, xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı 112, Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı isə 2-dir.
4 fəlsəfə doktoru, 1 elmlər doktoru hazırlayıb.

Əsas elmi nailiyyətləri : Bitki hüceyrələrində elektrogen fəallığının tənzimlənməsində kinetin və kalsiumun rolu müəyyənləşdirilmişdir. Bitkilərin alüminiuma və bir sıra ağır metallara davamlığının hüceyrə və molekulyar mexanizmləri tədqiq edilmiş, yerli floranın bəzi bitki növlərinin ətraf mühit çirklənməsinin bioindikasiyası və remediasiyasında rolu aydınlaşdırılmışdır. Yerli və Qafqaz florasının endem və nadir növlərinin biomüxtəlifliklərinin öyrənilməsi, mübahisəli növlərin analizi, onların statuslarının müasir IUCN kateqoriya və kriterilərə uyğun qiymətləndirilməsi və onların saxlanılma yollarının araşdırılması həyata keçirilmişdir. Tədqiqatlar beynəlxalq qrantlar çərçivəsində yerinə yetirilmişdir.

Bir sıra Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumların, o cümlədən: 1. Rusiya Bitki Fizioloqları Cəmiyyətinin, 2. Azərbaycan Bitki Fizioloqları Cəmiyyətinin, 3. Azərbaycan Biofiziklər Cəmiyyətinin, 4. Avropa Bitki Bioloqları Cəmiyyətləri Federasiyasının, 5. YUNESKO-nun Bioetika, Elm və Texnologiyaların Etikası üzrə Azərbaycan Milli Komitəsinin, 6. AMEA Biologiya və Tibb Elmləri Bölməsinin Büro üzvüdür.
AMEA-nın Rəyasət Heyətinin Fəxri fərmanı ilə təltif olunub.
Muəllif huquqları qorunur.
Məlumatdan istifadə etdikdə istinad mutləqdir.
Rəy yazın: