ARZU TAHİRQIZI (1973)

ARZU TAHİRQIZI (1973) Arzu Tahir qızı Xasayeva - 1973-cü il yanvarın 26-sı Oğuz rayonunda müəllim ailəsində dünyaya gəlib. Riyaziyyatçı ailəsində böyüyən Arzu, ədəbiyyata, poeziyaya olan sonsuz marağı ilə yaşıdlarından fərqlənib. Arzu xanım öz xatirələrində yazır:

"Ədəbiyyata vurğunluğum yolumu tez-tez şeir müsabiqələrindən, böyük tədbirlərdən salsa da, şeirlər yazmağıma səbəb olsa da, bu istəyimdən heç bilmirəm necə oldusa uzaqlaşdım. Uzun illər sonra başı bəlalar çəkmiş Azərbaycanımız haqqında qarşıma çıxan bir paylaşımın təsirindən bu misraları yazdım:

Bax beləcə hissə-hissə parçalandı yurdumuz,
Zaman-zaman söndü bizim ocağımız, odumuz.
Torpağımı,Vətənimi çox gördülər bizlərə,
Parçalayıb yem etdilər dünyaya, ac kəslərə.

Ayırdılar o tay, bu tay, həsrət qaldı elimiz,
Yüz illərdi uzatsaq da yetişməyir əlimiz.
Dilimizi əsir edib tariximi sildilər,
Millətimi niyə düşmən, niyə yağı gördülər?

Və bu misralar məndə şeirə olan sevgi və duyğuları yenidən oyatdı, 24 ildən sonra yenidən duyğu və düşüncələrimi misralara köçürməyə başladım."


Arzu Tahirqızının şeirləri "Nur ocağı", "Qəbələnin səsi", "Ağsu" Ədəbi birliklərinin antaloğiyalarında, bir çox qəzet və kitablarda işıq üzü görüb.

Biz də Arzu Tahirqızına yeni-yeni yaradıcılıq uğurları diləyir və onun Vətənə, Torpağa, Şəhidlərimizə ünvanlanmış duyğularını sizlərin diqqətinə, geniş oxucu kütləsinə təqdim edirik.

RAMİLƏ ƏLİYEVA,
“Yurd.İnfo.Az”-ın şöbə müdiri,
“Zirvə” və “Zəfər” mükafatlarıı laureatı
AZƏRBAYCAN ZƏFƏRİLƏ SEÇİLDİ

Tariximə siz yazdınız zəfəri,
Məğrur, igid Azərbaycan əsgəri.
Qırx dörd gündə mat qoydunuz bəşəri.
Hünəriniz boyunuza biçildi,
Azərbaycan, zəfərilə seçildi.

Yurdumuzun ağrısını duydunuz,
Vətən üçün canınızı qoydunuz,
Yağıların gözlərini oydunuz.
Mənfur düşmən kiçildikcə kiçildi,
Azərbaycan zəfərilə seçildi.

"VƏTƏN, sənə canım fəda" söylədin,
Hər an ona "ANAM" deyib göynədin,
Amalından, məsləyindən dönmədin.
Düşmənin boş xəyalları uçuldu,
Azərbaycan zəfərilə seçildi.

Bir yumruqda həmrəy oldu vətəndaş,
Görməmişdi tarix belə bir savaş,
Bu birliyə dünya qaldı lap çaşbaş.
O keçilməz bəndlər aşdı, keçildi,
Azərbaycan zəfərilə seçildi

Budur, dindi yurd həsrətli ağrılar,
Öz yerini tapdı haqdan doğrular.
Ürəklərdə, gözdə güldü duyğular.
Göz yaşımız şərbət olub içildi,
Azərbaycan zəfərilə seçildi.

Damarlarda coşdu qanlar, qaynadı,
Əldə bayraq, qəlbdə sevinc oynadı.
Bu qələbə tariximə aynadı.
Göyçəyədək zəfər ətri saçıldı,
Azərbaycan zəfərilə seçildi.


XOCALI

O gecə Xocalı yuxu yatmadı,
O gün cərxi-fələk tərsinə döndü.
Onun köməyinə kimsə çatmadı,
Həyat Xocalıda o gecə söndü.

Qocaya, cavana, qıza, qadına,
Xəstəyə qıydılar, qətl elədilər.
Baxmayıb günahsız insan ahına,
Zəmi kimi biçib məhv elədilər

Fəryadlar, nalələr ucaldı göyə,
Günahsız körpələr qana boyandı...
Gəlməzdi kimsənin heç gümanına,
Xocalı o gecə vaxtsız oyandı.

Yerlə yeksan oldu gör neçə ailə,
Fəlakət toxumu səpildi yerə.
Bu necə dəhşətdi, necə faciə,
Şər qalib gəlmişdi o gecə xeyrə.

Ana-bacıları aldılar əsir,
Qaçanlar yollarda güllələndilər.
Bu dəhşət insanın nəfəsin kəsir,
Xocalı məhv oldu,"dillənmədilər".

Bu qanlı faciə, bu fəryad, ölüm,
Titrətdi yer-göyü, qopdu qiyamət.
Bu necə qırğındı, bu necə zülüm,
Qurdu qaniçənlər qanlı cinayət.

Xalqın qan yaddaşı - bir tarix daha,
Unutmaq olarmı yaşananları..?
Əmanət eyləyək Uca Allaha,
Bu dərdi qəlbində daşıyanları.

Tariximiz boyu bu faciələr,
Millətimin əzmin qırıb, əymədi,
İnsanlığa doğru yağan güllələr,
Dünyanın bağrına nədən dəymədi?!

Dualar ucalsın ərşin yanına,
Məhv olsun dünyada sülhü sevməyən,
Haqq versin cəzasın, batsın qanına,
Sülhə səs verməyib boyun əyməyən.
25.02.22


XOCALIM

Damarımda qan donur, yenə üzüm gülmədi,
Yenə ziyarətinə bu gün kimsə gəlmədi,
Əllərim uzansa da, sənə çata bilmədi.
Otuz bir il düşməndə əsir olan Xocalım,
Qan-yaş tökən gözləri yolda qalan Xocalım.

Xalqımın bu tarixi anan günüdü bu gün,
Sazağında üşüyüb, donan günüdü bu gün,
Ürəklər cayır-cayır yanan günüdür bugün.
Xan Şuşaya boylanıb səssiz solan Xocalım,
Qan-yaş tökən gözləri yolda qalan Xocalım.

Çatammadıq dadına, yetəmmədik ününə,
Qovuşdura bilmədik səni azad gününə,
Bu ildə əklil qoyduk bir heykəlin önünə.
Ürəyi qübar edib, dərdlə dolan Xocalım,
Qan-yaş tökən gözləri yolda qalan Xocalım.
26.02.2023


QANLI YANVAR

O gün, o zülmət gecə qan rənginə boyandı,
Azərbaycan o səhər faciəylə oyandı,
Milyon- milyon ürəklər dərddən alışdı, yandı,
Zülmətdən azadlığa yol salan cavanları,
Tarix unutmayacaq o dəhşətli anları.

Müqəddəs Vətən üçün candan keçdi oğullar,
"Xalqa Azadlıq!" deyib ölüm seçdi oğullar,
Qərənfildən Bakıya libas biçdi oğullar.
Çevrilib qan gölünə dönən o meydanları,
Tarix unutmayacaq o dəhşətli anları.

Vətənin göylərinə çəkdilər al bayrağı,
Yalın əllə oldular Vətənimin dayağı,
Tankın altında qaldı başı, qolu, ayağı.
Tankların qabağında tank olan aslanları,
Tarix unutmayacaq o dəhşətli anları.

Bundan otuz il sonra bütövləşdi yurdumuz,
Qələbələr qazandı, mətin, şanlı ordumuz,
Azadlıq gətirdiniz, bütöv Vətən oldunuz,
Məzarda param-parça yatan o qurbanları,
Tarix unutmayacaq o dəhşətli anları.

Siz şanlı tariximin əsl memarısınız,
Azad Azərbaycanın əzmi, vüqarısınız,
Ən qiymətli sərvəti, dəyəri, varısınız,
Yazırıq şəninizə igidlik dastanları,
Tarix unutmayacaq o dəhşətli anları.
19. 01.2022


QIRMIZI GECƏ

O gecənin görəsən necə qoyum adını..?
Qanlı 20 yanvar?... yoxsa Qırmızı gecə..?
Xalq itirdi əzizin, doğmasını, yadını,
Dəhşətli fəlakətdi, bir sirr idi o gecə…

Yerin-göyün rəngi də dəyişmişdi büsbütün,
Gecəni al qanına boyamışdı o xain.
Səma da qırmızıya bələnmişdi o gecə,
Qan qoxuyurdu o gün hər məhəllə, hər küçə.

Bu nə idi, İlahi, zülüm ərşə çıxırdı,
Bakımızdan Xəzərə qan kəhrizi axırdı.
Uçuşurdu səmada vıyıltıyla güllələr,
Məsum, günahsız bu xalq nələr yaşadı, nələr...

Tankların qorxunc səsi titrədirdi hər yanı,
Tapdalayıb keçirdi günahsız insanları.
Biçirdi zəmi kimi qarşısına çıxanı,
Hədəfinə alırdı pəncərədən baxanı.

Evlərinin içində gülləyə tuş gələn də,
Yuduğu paltarları eyvanında sərən də,
Qurbanına çevrildi qəddar qızıl ordunun,
Dağ çəkdi sinəsinə düşmən Odlar yurdunun.

Qan örtmüşdü yağının gözlərini o gecə,
Qoydu qan yaddaşımda izlərini o gecə.
Bakının səmasından qan yağırdı elə bil,
Laylay deyirdi o gün boynu bükük qərənfil.

Şəhərin küçələri qan gölündə üzürdü,
Bu günahsız qırğına Allah necə dözürdü?!
Azadlığı uğrunda çabalayan bir xalqa,
Qan donduran qırğınla vurdular ağır zərbə.

O gecənin zülməti qızıl qana boyandı,
Bu dünyanı hər səhər günəşlə salamlayan
Səhər də, yuxusundan qan içində oyandı.
Dünyanı titrətsə də xalqın ahı, naləsi,
Qanla yazıldı o gün "Azadlıq salnaməsi."
13.12.2023


ŞƏHİD

Vətən sənə oğul dedi,
Məlhəm oldun yarasına.
Canını qurban eylədin,
Üçrəngli ayparasına.

Bayrağına büründün ki,
Qucaqlasın yaranı bərk.
Torpağında süründün ki,
İstisini duysun ürək.

Al qanınla damla-damla,
Suvardın çölü-çəməni.
Pak eylədin murdarlanmış,
Müqəddəs Ana Vətəni.

Şəhid, ruhun dönüb quşa,
Səmada açıb qanadın.
Azərbaycanımla qoşa,
Çəkiləcək daim adın!


20 YANVAR ŞƏHİDİNİN
MƏZARI BAŞINDA

Daş otaqda oğul qoyub bir ana,
Ocağının odu sönüb alışmır.
Həyat sönüb gözlərində o gündən,
Dünya ona yad görünür, yovuşmur.

Diz çökərək qəbri üstdə oğlunun,
Acı-acı qan ağlayır, yaş tökür.
Bəxti sönüb, tale onun üstünə,
Göydən sanki od ələyir, daş tökür.

İllər keçib, qaysaq tutmur yarası,
Zəhər qatıb zalım fələk aşına,
Ağıları yerə-göyə sığmayır,
Uçulubdu xanımının başına.

Baxışları "gəl çıx, oğlum" söyləyir,
Dərd əyibdi qamətini, boyunu.
Bu dərd bir az xəfiflərdi bəlkə də,
Görsə idi o oğlunun toyunu.

Məğrur idi, mətin idi, mərd idi,
Tarix gördü, o qəhrəman oğuldu.
Əsarətdə əsir olan xalqını,
Azadlığa aparmaqçün doğuldu.


ŞƏHİDİN VAR, AZƏRBAYCAN

Keçilməz sədləri yaran,
Yağıları biçən, qıran.
Azad, bütöv Vətən quran,
Hər əsgərin bir qəhrəman,
Şəhidin var, Azərbaycan.

Ölməz, igid, nər oğullar,
Göstərdi hünər oğullar,
Min-min igid, ər oğullar,
Qurban etdi yolunda can,
Şəhidin var, Azərbaycan.

Vətən həsrətini duyan,
Düşmənin bağrını oyan,
Dünyanı heyrətdə qoyan,
Əsgərimə qurban bu can,
Şəhidin var, Azərbaycan.

Niyə yazdın yazı yazan..,
Yoxdu bu qisməti pozan.
Gəldi payız, fəsli xəzan,
Yenə aldı gör,neçə can..,
Şəhidin var, Azərbaycan.

Bəsdi daha, yetmədimi?
Bu qan-qada bitmədimi?
Başın üstən ötmədimi,
Qara bulud, qatı duman,
Şəhidin var, Azərbaycan.
13. 09. 2022


ŞƏHİD ATASI

Ruhuyla qəlblərdə taxt quran insan,
Bu uca taxtına, tacına qurban.
Deyildir dərdlərii çəkmək heç asan,
Qəlbini dağlayan acına qurban.

Səsində bir nisgil, baxışda həsrət,
Ayrılıq əyibdi sanki qəddini,
Yazıldı bəxtinə bu acı qismət,
Çəkməyə məhkumsan oğul dərdini.

Ürəyin nə qədər böyükdür sənin,
Dünya çəkdiyini deyil tutası,
Dərdin kök salsa da, qəlbində dərin,
Duruşun çox məğrur, Şəhid atası.

Yaşamaq ağırdır, sevinmək çətin,
Axı asan deyil oğul itirmək...
Dayanıb məzarın önündə mətin,
Məğrurluq istəyir duruş gətirmək.

İtirmək?... səhv etdim, məni bağışla,
Ölməz, ölə bilməz Şəhidlər heç vaxt.
Bəzəyib ömrünü min bir naxışla,
Qurublar əbədi ürəklərdə taxt.

Vətəni canından əziz bilənlər,
Bütün insanlığa bir örnəkdilər.
Vətənə canını qurban verənlər,
Haqqın dərgahında bir mələkdilər.

Başını vüqarlı, dik tut, ey Ata.
Təmkinin, duruşun bir nümunədir.
Böyüdüb,sən Şəhid verdiyin oğul,
Vətənçün əvəzsiz bir hədiyyədir.
15.10.2022


VƏTƏNİMİ NURLANDIRAN ÇIRAQSAN

Bu şeir Şəhid şəkli qarşısında dayanmış bacının dilindən qələmə alınıb.
Şəhid bacısının duyğu və düşüncələrini ifadə edir. Allah səbr versin xalqımıza.


Gözlərində qəm görürəm, qardaşım,
Sanki duyur olacağı indidən.
Tellərimi ağ hörürəm, qardaşım,
Səni bir də görəcəmmi yenidən?

Sən cənnətin qucağında uyudun,
Ana torpaq aldı səni qoynuna,
Torpağıma "can" deyərək qorudun.
Sarılıbdı yaralanmış boynuna.

Vətən adlı bir duyğunun qoruydun,
Alovlanıb tonqal oldun yolunda.
Düşmən üçün məzarıydın, goruydun,
Şəhidliyin qürur olub "solumda".

Üç min ölməz, tarix yazan qardaşa,
Ağı deyir damarım da, qanım da.
Pir deyirəm qan tökülən hər daşa,
Üç mindən çox yara var bu canımda.

Baş əyirəm ucaldığın zirvəyə,
Sən cənnətdə Şəhid adlı mayaksan.
And yerimsən, çevrilmisən Kəbəyə,
Səcdə edib, diz çökdüyüm sən, haqsan,
Vətənimi nurlandıran çıraqsan.
31. 01. 2023


CƏNNƏTDƏ YAŞAYAN BİR QƏHRƏMANSAN

Şəhid Nuralıyev Elşən Rövşən oğlunun xatirəsinə ithaf olunur.

Dağ çəkdi qəlbimə bu acı xəbər,
Kəndimə bir Şəhid tabutu gəldi.
Bütün el geyindi əyninə kədər,
Bu Şəhid xəbəri qəlbləri dəldi.

Bu oğul nə zaman böyüdü, Allah,
Vətəni qorumaq niyyəti oldu.
Geyindi əsgəri libas bir sabah,
Müqəddəs Şəhidlik qisməti oldu.

Ağladı kənd-kəsək, yer-yurd, göy-səma,
Açılan çiçəklər saraldı, soldu.
Onun böyüdüyü o isti koma,
Soyudu, buz tutub zimistan oldu.

Onu tanıyanlar, onu sevənlər,
Matəmə bürünüb kədərə batdı.
Vətən keşiyində duran bu əsgər,
Ölmədi, ən uca məqama çatdı.

Zəfərdə payın var, ölməzsən Elşən,
Daim ürəklərdə yaşayacaqsan.
Vətənin uğrunda canından keçən,
Cənnətdə yaşayan bir qəhrəmansan.


QOŞA ŞƏHİDİM

Kəndimizin iki igid Şəhidi - tankçı Nuralıyev Elşən Rövşən oğlunun
və tank Komandiri Məmmədov Tural Arif oğlunun əziz xatirəsinə


Ürəyində Vətən eşqi yurd salan,
Neçə-neçə Rəşidin* var, a kəndim.
Ana yurdun qeyrətini qoruyan,
Bir cüt qoşa Şəhidin var, a kəndim.

Yağılara qan udduran, qan tökən,
Sədləri dağıdıb istehkam sökən,
Düşmənləri qabağında diz çökən,
Bir cüt qoşa Şəhidin var, a kəndim.

Tanklarıyla bənd-bərəni uçuran,
Yağıların yuxusunu qaçıran,
Leşlərini cəhənnəmə köçürən,
Bir cüt qoşa Şəhidin var, a kəndim.

Ucaldığı zirvəyə bax,ada bax,
Canı yanan qohuma bax, yada bax,
Ürəyində Vətən adlı oda bax,
Bir cüt qoşa Şəhidin var, a kəndim.

Arzu yanır için-için odlara,
Elşən,Tural, min-min çəsur adlara.
Torpağını yem etməyən yadlara,
Bir cüt qoşa Şəhidin var, a kəndim.
06.10.2022


ÖPÜRƏM

Vətənə iki ciyərparasını qurban verən Zeynəb anaya ünvanlanmış duyğular

Oğul dərdi qəddin əyən ananın,
Qar ələnmiş tellərindən öpürəm.
Laylasında: "Vətən sənin anandır",
Söylədiyi dillərindən öpürəm.

Min arzuyla böyütmüşdü övladı,
Əvəz olunmurdu nə ətri, dadı.
Ən uca zirvədi Şəhidlik adı,
Bu zirvənin güllərindən öpürəm.

Şəhidlərim mələklərlə göydə tən,
Zeynəb Ana, qəlbini almasın çən,
Vətən üçün iki Şəhid yetirən,
O qabarlı əllərindən öpürəm.


QANLI PAYIZ

Payız fəsli, yaman düşdün gözümdən,
Saf suları durulmayan fəsilsən.
Hər il gəlib neçə igid apardın,
Can almaqdan yorulmayan fəsilsən.

Dağ vüqarlı oğulları, ərləri,
Yağı düşmən gülləsinə tuş etdin.
Payızda toy edəcəkdi analar,
Gör bir neçə arzuları puç etdin.

"Qızıl payız" adın düşdü dillərə,
Ən qorxulu yuxulara yozuldun.
Qatil olub neçə igid ömrünə,
Tariximə "QANLI PAYIZ" yazıldın.
19.09.2023


ŞƏHİD XƏBƏRİ

Yenə qəlbim qan ağlayır,
Gələn Şəhid xəbərinə.
Bir də "Əhsən" söyləyirəm,
Əsgərimin zəfərinə.

Qürurlanıb sevinməyi,
Yasaq etdim mən özümə,
Həbs eylədim öyünməyi,
Leysan tökən bu gözümə.

Mən şadlanım, gülüm necə..,
Vətənimin Şəhidi var.
Boyanıb al qana gecə.
Dünya olub başıma dar.

Neçə-neçə anaların,
Ürəyinə dağ çəkilib.
O vüqarlı ataların,
Beli vaxtslz, tez bükülüb.

Saçlarını yolur Ana,
Bacı nalə, ah qoparır,
Necə dözsün bu hicrana,
Canlarından can aparır.

Hələ qardaş boynun büküb,
Qol-qanadı qırılıbdır.
Gözlərinə qüssə çöküb,
Bu həyatdan yorulubdur.

Tutulmamış neçə xonça,
Yol gözləyən yar qalıbdır.
Gözü yaşlı neçə körpə..,
Dünyaları qaralıbdır.

Uzaq, yaxın, elim, obam,
Şəhidinə yas saxlayar,
Sönübdü gur yanan sobam,
Ürəyimi qəm dağlayar

Ey Allahım, yetiş dada,
Qoru igid əsgərimi.
Torpağımı vermir yada,
Müzəffər et, ləşkərimi.


TORPAĞINA QURBANAM

Vətən, burdan Göyçəyədək sancılan,
Dalğalanan bayrağına qurbanam.
Addım-addım caynaqlardan sıyrılan,
Qan qoxulu torpağına qurbanam.

Köksüm üstə sanki xəncər saplanıb,
Qəlbdə nifrət, düşmənə kin toplanıb,
Mərd oğullar xilasına yollanıb,
Cənnət olan qucağına qurbanam.

Yer tapmıram ürəyimi ovudum,
Leysan olum, bu yanğımı soyudum,
Şəhidim, ağrını necə unudum,
Vətən qoynu yatağına qurbanam.

Tor toxuyur zaman- zaman qəm mənə,
ŞƏHİD adlı dağ çəkilib sinəmə.
"Ana, dik dur, qəddin əymə, göynəmə"-
Bu yazdığın varağına qurbanam.

Yadın, doğman həsrətinə dözməyir,
Gedişini fəryad ilə izləyir,
Nazlı yarın vüsalını gözləyir,
Bəzəkli bəy otağına qurbanam.

Vətən dərdi ürəyində göynəyən,
Düşmənini nifrətilə çeynəyən,
"Vətən, sənə canım fəda" söyləyən,
Bayraq öpən dodağına qurbanam.

Düşmənlərin istehkamın sökmüsən,
Göyçəyədək zəfər yolu çəkmisən,
Ürəklərdə dağılmaz mülk tikmisən,
Dastan yazan sorağına qurbanam.
Vətən qoynu yatağına qurbanam.
14.07.2022


ZiM.Az

.
Muəllif huquqları qorunur.
Məlumatdan istifadə etdikdə istinad mutləqdir.
Rəy yazın: