Səyavuş UYĞUN (1949): Rübailər...

Səyavuş UYĞUN (1949): Rübailər...

Çilənsin qəlbinə günəşin nuru,
Alnın açıq olsun saf sudan duru,
Həyatda əbədi yoldaşın olsun,
İnsanlıq siması, insan qüruru.


***

Məhəbbət saf olsun əzəldən gərək,
Əhdi-peymanını danmasın ürək,
Ey mənim həyata atılan dostum,
Parlasın qəlbində sevgi günəş tək.

***

Çılğın məhəbbəti səndən istərəm,
Eşqə sədaqəti səndən istərəm,
Mən bir zülmətəm ki, ey gözəl pəri
Əbədi səadəti səndən istərəm.

***

Məhəbbət şərbətdir hər insan üçün,
Yaşamaq yanmaqdı, yaradan üçün,
Desə ki, “Səninəm” kəhkəşanları,
Gətirrəm ay üzlü o canan üçün.

***

Hərdən ilişəndə işin kələfə,
Kasıblar içində düzül sən səfə,
Bunu hər bir zaman atalar deyib,
Dövlətdə dəvədir, övladda nəvə.

***

İnsanı yaradıb, böyüdən ana,
Mən sənsiz qalmışam bil yana-yana,
Anadan ən yaxın bir varlıqmı var?
Qədrini biləndə, qadir insana.

***

Dağlara yaraşar əzamət, vüqar,
Onun şah duruşu ürəyi oxşar,
Əgər ucalsaydım zirvələr qədər-
Sinəmdə gül açar bütün arzular.


***

Oxşayır qəlbimi payız küləyi,
Hüznlə kövrəldir dərdli ürəyi,
Tale imkan versə deyirəm allah
Olum ellərimin hər an gərəyi.

***

Sayı azalmasın toyun-düyünün,
Bilək qiymətinin sədanın, ünün,
Yazılsın taleyə qızıl həriflə,
Sevincli anları hər ayın-günün.


***

Müşfiq Mədəd oğlu vurğundu yaza,
Bağlayıb k önlünü sədəfli saza,
Sevinclə qarşılar bütün dostları,
Əgər qonaq gəlsə qoca Darvaza.

***

Qartallar yuvası sayılıb bura,
Gəzir Borçalını qıy vura-vura,
Türkün dünyasını tutubdu adı
Məqsədi elmdə bir qala qura.

***

Ellərə dayaqdı şah Babakərim,
Ərənlər yurdudur sərvərim-sərim,
Özüm ərən qızı, qılınc əlimdə,
Bakirə bir qızam Babəkdir ərim.

***

Başına bir tacdı “Haça-qaya”sı,
Hər qaya üstündə qartal yuvası,
Səməd ağa, İstil İsmayıl qeyrəti,
Babadan, atadan qalıb mirası.

***

Ömrünün bəxtinə payız gəlibdi,
Gəlibdi, özü də yalqız gəlibdi,
Acı taleyindən giley etməyə,
Bu gün qapımıza bir qız gəlibdi.

***

Dərdimi demirəm dosta-yoldaşa,
Siri açammıram yaxın sirdaşa,
Tapılmır həyatda könül həmdəmim,
Didəmdən tökülən qanlı göz yaşa.

***

Çox çətin zamanla durmuşuq üzə,
Tanrı qəlbimizə dərd süzə-süzə,
Zülmətlər içində boğuluruq biz,
Həsrətik həyatda günlü gündüzə.

***

Gəlmişik yaşayaq, yaradaq - deyə,
Zülmətlər içindən nur saçaq-deyə,
Ömür də bir borcdur yaşamaq gərək,
Bu gündən sabaha bir soraq-deyə.


***

Bəxtinin hər zaman ağı atadır,
Övladın arxası, dağı atadır,
Dayanıb qalanda yol ayrıcında,
O yolun həm solu, sağı atadır.

***

Gözəllər gözəli ana təbiət,
Havası dərmandı cana, təbiət,
Dağları, düzləri bir mənzərədir,
Gölləri yaşılbaş sona təbiət.

***

Çox da qürrələnmə varın olanda,
İnsan qudurmasın harın olanda,
Axtar xoşbəxtliyi öz taleyində,
Sevdiyin bir gözəl yarın olanda.

***

Qartal ocağının mirası Müşfiq!
Elmdə bir körpü salası Müşfiq!
Səs salıb o böyük Azərbaycana,
Qıy vuran qartalın balası Müşfiq!


***

Sevir Borçalılar qeyrət oğlunu,
Elmdə, bilikdə heyrət oğlunu,
Etdiyi hər yeni zəfəri üçün,
Uyğun alqışlayır Mədəd oğlunu.

Səyavuş UYĞUN
Borçalı,

2017ZiM.Az.
Muəllif huquqları qorunur.
Məlumatdan istifadə etdikdə istinad mutləqdir.
Rəy yazın: