Ad Gününüz Mübarək, hörmətli Səadət xanım!..

Ad Gününüz Mübarək, hörmətli Səadət xanım!.. TƏBRİK EDİRİK!..

Apel ayının 1-i
istedadlı şairə
Səadət NURun
Ad Günüdür.


Səadət NUR
(Səadət NOVRUZQIZI)
1964-cü il aprelin 1-də
qədim Borçalı mahalının
uca dağlar qoynunda
yerləşən əsrarəngiz
Başkeçid (indiki
Gürcüstan Respublikasının
Dmanisi) rayonundakı
Şindilər kəndində
anadan olub.
1981-ci ildə doğma
Şindilər kənd
orta məktəbini,
1983-cü ildə
Gəncə Yüngül Sənaye
Texnikomunu bitirib.
Ad Gününüz Mübarək, hörmətli Səadət xanım!..Uzun müddət
Başkeçidin
Yaqublu kəndindəki
texniki peşə məktəbində
çalışıb.
1990-cı ildən Bakıda
yaşayıb-yaradır.
"Məni şeirimdən soruş" (2015) və
"Payız çiçəyi" (2015) adlı
iki şeirlər kitabının müəllifidir.
Hazırda üçüncü kitabını
çapa hazırlayır.

Biz də ZiM.Az-ın
yaradıcı heyəti adından
hörmətli Səadət xanımı
Ad Günü münasibətilə
ürəkdən təbrik edir,
ona uzun ömür,
möhkəm cansağlığı,
şəxsi həyatında və
bədii yaradıcılığında
yeni-yeni uğurlar
arzulayırıq!..


Müşfiq BORÇALI.BORÇALIDANAM

Qədim,ulu torpağımız,
Borçalıdı diyarımiz.
Dolamalı yollarımız,
Gedib şıxır silsiləli,
Qafqaz sıra dağlarına.
Ortasında Şindi dağı,
Yayı,qışı başı qarlı.
Qoynundada ata yurdum,
Şindilərdi mənim kəndim.
Adınıda dağdan alıb,
Dağ qoynunda məskan salıb.
Bir kənd deyil,bir tablodu,
Bir rəsmdi,bir əsərdi,
Rəssam çəkib yaradıbdı,
Başdan-başa mənzərədi.
Arxası dağa dirənib,
Alt tərəfi düzənlikdi.
Düzənlikdə göy zəmilər,
Qatar-qatar yaşıl bağlar,
Sol tərəfi dik yamaclar,
Sildırımlı sal qayalar.
Qayalardan poqquldayır,
Göz yaşı tək buz bulaqlar,
Axıb olur dərin çaylar.
Sağ tərəfi meşəlikdi,
Hər tərəfi çəmənlikdi.
Kəndimiz bir kəpənəkdi,
Gozəlliyə qonub durub,
Özünə yurd-yuva qurub,
Babalardan bizə qalıb,
Gözəllərdən gözəl kəndim.


YAŞASIN ULU BORÇALIM!

Dağın uca,dərən dərin,
Suyun şirin,havan sərin,
Sən gözüsən o,ellərin,
Aranlı,dağlı Borçalım!

Azərbaycan dilin sənin.
Yaşa deyir elin sənin.
Hey açılsın gülün sənin,
Bağçalı, bağlı Borçalım!

Odlar yurdu bir ümmandı,
Sən ayrılmaz parasısan,
Bir gün onun olasısan,
Arxa,dayaqlı Borçalım!

Babaların yadigarı,
Rahat olsun qoy ruhları,
Qeyrıtlidi oğulları,
Əli Quranlı Borçalım!

Hər adətin yerindədi,
İgidlər at belindədi,
Həsrət sənin könlündədi,
Sinəsi dağlı Borçalım!

Yaşamısan,yaşayacan,
Öz adını daşıyacan.
Yad başına daş olacan,
Yerli, yataqlı Borcalım!

Qurulsun söz məclislərin,
Yazarların başa keçsin.
Əmlik quzular kəsilsin,
Qonaq-qaralı Borçalım!

Yanacaqdı ocaqların,
Nur saçacaq çıraqların,
Yazılacaq dastanların,
Yaşasın ulu Borçalım!!!


ŞİNDİLƏR

İlin illərindən uğurlu gəlsin,
Çörəyin hamıya yetsin, Şindilər.
Körpə balaların bəxtiyar olsun,
Nərqizin, bənövşən bitsin, Şindilər.

Həmişə xoş xəbər sorağı eşit,
Qəmin, kədərində itsin,Şindilər.
Qoynunda boy atan igid oğullar,
Sənin görüşünə getsin, Şindilər.

Qonağın Şindinin başına çıxsın,
Zirvəndən dünyaya baxsın, Şindilər.
Gözlərdə yığılan sevinc yaşları,
Axar bulağın tək axsın, Şindilər.

Səndən uzaqlarda yaşayan xalqın,
Sənin imdadına çatsın, Şindilər.
Dünyadan köç edın nənə, babalar,
Köksündə rahatca yatsın, Şindilər.

Səadət, istəyər qonağın olub,
Dağında,bağında gəzsin,Şindilər.
İmir qızıninda sərin suyundan,
Ürəyi doyunca içsin,Şindilər.


MƏHƏBBƏT

Ruha sevinc verir, üzə nur verir,
Ürəyin açarı, dili məhəbbət.
Gözlərdən oxunub, yada sirr verir,
Yüz dəfə,min dəfə dəli məhəbbət.

Nə yasağı bilir, nədəki həddi,
Nə yoxu anlayır, nədəki rəddi,
Görmür qarşıdakı çəpəri səddi,
Adlayır bərəni, seli məhəbbət.

Dayanır yanaqda yaş gilə-gilə,
Yeriyir ölümə göz görə-görə,
Sonudu hicranın, əgərki bilə,
Dirilir, canlanır ölü məhəbbət.

Məcnunsuz dünyada Leyli olarmı?
Əslisiz, Kərəmin külü qalarmı?
Tək tərəf məhəbbət kamın alarmı?
Sevənlər sonadı,gölü məhəbbət.

Həyatın şərbəti,balı məhəbbət,
Həsrətin şüşədə,canı məhəbbət,
Olma sən tək tərəf,yarı məhəbbət,
Sevənlə sən qocal,qarı məhəbbət !!!


BUTALAR BUTASI,
SƏADƏT BUTA

(Müşfiq Borçalının
"BUTALAR BUTASI SƏADƏT BUTA"
adlı kitabına istinadən
bu şeiri yazdım)


Ey misra çələngi, şeir butası,
Canının can odu, dərdi, qadası,
Oxudum yanqılı şeirlərini,
Qulağım eşitdi vətən sədası.

Adımız eynidi,taleyimiz bir,
Borçalı vətəndi,Şindimizdə pir,
Canımız yanıbdı tonqaldanda gur,
Gəl verək əl-ələ ay Səadət Buta.

Gəlmişəm dur gedək o,diyarlara,
Göz yaşından duru,buz bulaqlara,
Eldən ayrı düşən həsrət dillərdən,
Gəl salam aparaq o, yaylaqlara.

Açılsın dumandan başı Şindinin,
Gül açsin torpağı,daşı Şindinin,
Şeirlər bulaq tək çağlayıb,axsın,
Qurusun gözündə,yaşı Şindinin.

Sən kərənti götür, məndə dırmığı,
Misra yehrələyib, bəndlər bağlayaq,
Sən odunu gətir, məndə kixmığı,
Dağların başında ocaq qalayaq.

Bir haray, səs salaq obaya, elə,
Yığılsın ərənlər,toplansın köyə,
Aşıqlar buyursun,ozanlar gəlsin,
Səsimiz-ünümüz ucalsın göyə.

Aşıq Kamandarın sözündən deyək,
Mədəd Çobanovun özündən deyək,
Anaq, yad eyliyək o, ustadları,
Qoşmanın,şeirin gözündən deyək.

Gəzək Başkeçidi biz qarış-qarış,
Hər dağı, dərəsi ilahi naxış,
Yazdığım şeiri,bildiyim sözü,
Mən sənə danışım,sən mənə danış.

Danışaq bal kimi şirin ləhcəylə,
Ayaq yalın gəzək,daşlı küçəylə,
Acanda sərnicdən qatığı,südü,
Çəkək başımıza, içək çömçəylə.

Motal pendirindən fətirə bükək,
Soğandan dişləyib,dürməkdən yeyək,
O, buz bulaqların sərin suyundan,
Ürəyi doyunca əyilək, içək.

Gəl gedək dağlara, həsrəti boğaq,
Yenidən doğulaq, yenidən doğaq,
Minək köhlən ata, çıxaq Şindiyə,
Dağ çəkək fələyə, biz onu yoraq.

Kolların dibindən bənövşə yığaq,
Çiçəkli taladan nərgiz toplayaq,
Həsrəti, niskili, dərdi, azarı,
Axar bulaqların suyunda yuyaq.

Sən başı bəlalı,mən canı yanmış,
Sən təkcə yaşamış, mən tənha qalmış,
Gəl duraq üz-üzə şeirlər deyək,
Unadaq həyatda nələr, nə olmuş.


GİZLƏDƏNMİRƏM

Bitərəm, yolund çiçək olaram,
Başına tökülən ləçək olaram,
İstəsən səninçün gerçək olaram,
Səni sevdiyimi gizlədənmirəm.

Gecə parlaq ayım, gündüz günəşim,
Canımı isidən odum, atəşim,
Daha ürəyimə sığmır bu səsim,
Səni sevdiyimi gizlədənmirəm.

Gözəlim bu ömrüm,canım sənindi,
Dəqiqəm,saatım,anım sənindi,
Beləmi yaşayım söylə, sən indi?
Səni sevdiyimi gizlədənmirəm.

Xəyalım yanında gəzir,dolanır,
Həsrətdən ürəyim,qəlbim odlanır,
Dilimin ucunda sözlərim yanır,
Səni sevdiyimi gizlədənmirəm.

Dənizə baxıram,dənizdə sənsən,
Səmada parlayan ulduzda sənsən,
Açılan hər səhər,gündüzdə sənsən,
Səni sevdiyimi gizlədənmirəm.

Eşidib duyduğum hər səs sənindi,
İçimə çəkdiyim,nəfəs sənindi,
Ruhumu dindirən həvəs,sən indi,
Səni sevdiyimi gizlədənmirəm.

Qoy hamı eşitsin,duysun deyirəm,
Qoy hamı öyrənsin,bilsin deyirəm,
Yaxınlar,uzaqlar görsün deyirəm,
Səni sevdiyimi gizlədənmirəm.

ÖYÜNMƏ BƏXTİ GƏTİRƏN

Özünü çox öymə bəxti gətirən,
Alnına yazılan,yazın qoçaqdı.
Ömrü tükənmişdi qarlı qışların,
Sanma kı,baharın yazın qoçaqdı.

Adam var hər qolu bir pəhlivandı,
Hər sözü-söhbəti dərya-ümmandı,
Deməki,dağlarda adi çobandı,
Onunda bəxtinə belə yazılıb.

Qadın var məst edər,öldürər gözlər,
Yerişi, duruşu sonaya bənzər.
Yoluna,izinə yaxşısı çıxmaz,
Bəxti kasad olar,bəxti kəm kəsər.

Öyünmə,düzündə gələn tərsi var,
Fələyin hamıya verən dərsi var.
Göylə getməyini sənə görk edər,
Yaxşını yamana,tərsə çevirər.


SÖNƏN DEYİLƏM

Kəssədə səbrimi hicranlar mənim,
Əhdi-ilqarımdan dönən deyiləm.
Yolumu alsada dumanlar mənim,
Düşüb tufanlarda,ölən deyiləm.

Hər yanda xəndəklər,sədlərdə olsa,
Yaxşı dediklərim yaman yozulsa,
Alnıma bu cürə bəxtdə yazılsa,
Özümü dünyadan,silən deyiləm.

Pərişan saçlara daraq olacam,
Tikana,qanqala oraq olacam,
Qaranlıq gecədə çıraq olacam,
Yandımsa bir kərə,sönən deyiləm.

Mən dağda,dağ məndə izini qoyar,
Damlalar sərt daşı,qayanı oyar,
Şerimlə kainat səsimi duyar,
Mən bir həqiqətəm,güman deyiləm.

Deməki,xəyaldı xəyal olacaq,
Deməki,daş torpaq cismin alacaq,
Ömründə xatirəm,izim qalacaq,
Silinib gedəcək, zaman deiləm.


ŞEİRİM

Hər şeirim damla-damla göz yaşım,
Hər şeirim yaxın dostum, sirdaşım,
Hər şeirim ötən günüm, yaddaşım,
Hər şeirim ömrüm-günüm yoldaşım.
Hər şeirim başım üstə günəşim,
Hər şeirim yanan odum, atəşim,
Hər şeirim od-alovlu nəfəsim,
Hər şeirim duyğularım, iç səsim.
Hər şeirim hıçqırığım, fəryadım,
Hər şeirim öz ünvanım, öz adım,
Hər şeirim qəlb fəryadım, qəlb ahım.
Hər şeirim son ümüdüm, pənahım,
Şeirlərim coxu mənim həyatım...


İNTERNET

Son zamanlar dəyişib
Evlənməyin yolları,
Ər axtarıb tapmağın
Yaranıbdı qollari.
Internetlə,telefon,
Axtarışlar mənbəyi,
Yalan-doğru sözlərin,
Təmannasız koməyi.
Hərənin bes səhvəsi,
Hərəsidə bir adda,
Hərəsidə bir yaşda,
İnterneti bəzəyir.
Ürəklər cox güşəli,
Bir ulduza bənzəyir
Bir tərəfi öləndə,
Bir tərəfi dirilir.
Burda buna ölürəm,
Orda ona sevirem,
Birinədə söyləyir,
Dərdindən divanəyəm.
Bes dənə qarmaq atır,
Hansı tutarsa,tutar
Belkə bəxti gətirər,
Qızıl baliqda cixar.
Nə istəsə alınar,
Arzuları cin olar,
Dövlət quşu fırlanıb,
Gəlib basına qonar.


(Bax: Müşfiq BORÇALI. Sazlı-Sözlü Başkeçid.
III cild, Bakı, 2015, səh.625-633).


ZiM.Az


.
Muəllif huquqları qorunur.
Məlumatdan istifadə etdikdə istinad mutləqdir.
Oxşar xəbərlər:
ŞƏRQİYYƏ SEYİDOVA:

ŞƏRQİYYƏ SEYİDOVA: "VƏTƏNİMDİR, VƏTƏNİM"

Poeziya, Müsabiqə
SEVİNC BAYRAMOVA (1960)

SEVİNC BAYRAMOVA (1960)

Poeziya
Fuad Biləsuvarlının Borçalı sevgili şeirləri

Fuad Biləsuvarlının Borçalı sevgili şeirləri

Müsabiqə
Qüdrət BƏYTƏKƏRLİ (1963):

Qüdrət BƏYTƏKƏRLİ (1963): "DE Kİ, DARIXIRAM SƏNDƏN ARALI"

Bolus, Müşfiq Borçalı
Səadət NUR NOVRUZLU:

Səadət NUR NOVRUZLU: "Vəfalı bir Türk qızıyam!.."

Müsabiqə, Başkeçid
Nemət VƏLİOĞLU:

Nemət VƏLİOĞLU: "Könlümə ruh verən Borçalım mənim!.."

"SAZLI-SÖZLÜ BORÇALI", Müsabiqə
Yasəmən Pünhan FƏRHADLI (1951)

Yasəmən Pünhan FƏRHADLI (1951)

"SAZLI-SÖZLÜ BORÇALI", Başkeçid
Yubileyiniz mübarək, hörmətli Səadət Səda NOVRUZLU!..

Yubileyiniz mübarək, hörmətli Səadət Səda NOVRUZLU!..

"SAZLI-SÖZLÜ BORÇALI", Müsabiqə, Başkeçid
Borçalının sənət butası Səadət Buta

Borçalının sənət butası Səadət Buta

Tv
Səadət BUTA: ANA KÜRÜN LAYLASINDA

Səadət BUTA: ANA KÜRÜN LAYLASINDA

Tiflis, Başkeçid
BUTALAR BUTASI SƏADƏT BUTA

BUTALAR BUTASI SƏADƏT BUTA

Poeziya, Başkeçid
BAŞKEÇİD rayonu ŞİNDİLƏR kəndi

BAŞKEÇİD rayonu ŞİNDİLƏR kəndi

Başkeçid
Səringül Sadə: MƏNİ DAĞLARA YETİRİN...

Səringül Sadə: MƏNİ DAĞLARA YETİRİN...

Başkeçid
Eşit harayımı MÜŞFİQ ÇOBANLI!..

Eşit harayımı MÜŞFİQ ÇOBANLI!..

Darvaz, Arxiv, Müşfiq Borçalı
VİDADİ  VƏLİYEV  (1964)

VİDADİ VƏLİYEV (1964)

"SAZLI-SÖZLÜ BORÇALI", Başkeçid
Əhməd İlhamoğlu: BAŞKEÇİD

Əhməd İlhamoğlu: BAŞKEÇİD

Poeziya, Müsabiqə, Başkeçid
Tiflisdə Azərbaycanlı tədqiqatçı alim-jurnalistin kitabları işıq üzü görüb

Tiflisdə Azərbaycanlı tədqiqatçı alim-jurnalistin kitabları işıq üzü görüb

Tiflis, Borçalı, Darvaz, Arxiv
Başkeçidin el şairi Novruz Məhəmmədoğlu (1933-2010)

Başkeçidin el şairi Novruz Məhəmmədoğlu (1933-2010)

Borçalı, Başkeçid
Eltun Mehdioglu: ÇOXDU BORÇALIDA SƏFALI YERLƏR

Eltun Mehdioglu: ÇOXDU BORÇALIDA SƏFALI YERLƏR

Poeziya, Borçalı, Başkeçid, Müsabiqə
Məhsəti ŞEYDA (1969):

Məhsəti ŞEYDA (1969): "TANI MƏNİ ƏZİZİM..."

"SAZLI-SÖZLÜ BORÇALI", Poeziya, Borçalı, Bolus
Rəy yazın: