“ZiM.Az”-ın rəhbəri Müşfiq Borçalı Prezident təqaüdünə layiq görülüb

“ZiM.Az”-ın rəhbəri Müşfiq Borçalı Prezident təqaüdünə layiq görülüb
TƏBRİK EDİRİK!.. “Ziya” İnformasiya Mərkəzinin və ZiM.Az saytının təsisçisi və baş redaktoru, tanınmış jurnalist, ədəbiyyatşünas alim, istedadlı yazıçı, zəhmətkeş tədqiqatçı, prinsipial tənqidçi, 1997-ci ildən Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin, 1998-ci ildən Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin üzvü,

Akademik Mədəd Çobanov: "ƏDƏBİ DİLİMİZ - XALQIMIZIN MİLLİ SƏRVƏTİDİR!"

Akademik Mədəd Çobanov:
Bu başlıq bizim "Azərbaycan" qəzetinin 26 fevral 2000-ci il tarixli sayında çap olunmuş eyni adlı məqaləmizdən gö¬tü-rülmüşdür. Bu məqalədə ana dilimizin Konstitusiya sta¬tu¬su, elmi aspektdə tədqiq edilməsi, tədris müəssisə¬lərində bir fənn kimi öyrənilməsi, tətbiqi məsələləri və s. geniş

LEYLA ƏLİYEVA POEZİYASINDA BƏDİİ OBRAZLAR

LEYLA ƏLİYEVA POEZİYASINDA BƏDİİ OBRAZLAR
Leyla Əliyevanın poetik yaradıcılığında obrazlar rəngarəngliyi və müxtəlifliyi ilə diqqəti cəlb edir. Adil Cəmilin vurğuladığı kimi Leyla Əliyeva yaradıcılığında “minilliklərdən süzülüb gələn poetik söz yeni dövrün yeni biçimində öz təravətini saxlamaq əzmindədir” (Cəmil, 2020). Leyla Əliyeva

Sürəyya Ağaoğlunun “Bir ömür belə keçdi: səssiz gəmini gözlərkən” əsərində fakt və sənədin – iki müstəqil hadisə kimi təzahürü

Sürəyya Ağaoğlunun “Bir ömür belə keçdi: səssiz gəmini gözlərkən” əsərində fakt və sənədin – iki müstəqil hadisə kimi təzahürü
Giriş Türkiyə tarixinin önəmli simalarından olan Sürəyya Ağaoğlunun (1903-1989) müəllifi olduğu “Bir ömür belə keçdi: səssiz gəmini gözlərkən” (“Bir Ömür Böyle Geçti: Sessiz Gemiyi Beklerken”, 1975) adlı əsər yazarın ikinci memuar əsəridir. Azərbaycan milli düşüncəsinin banilərindən olan Əhməd bəy

Çoxsahəli ədəbi yaradıcı şəxsiyyət - Altay Məmmədov

Çoxsahəli ədəbi yaradıcı şəxsiyyət  - Altay  Məmmədov
İnsanın mənəvi mədəniyyət sahəsində yaratdıqları onun özünə bənzəyir; canlı, şüurlu orqanizm kimi doğulur, böyüyür, inkişaf edir, bəzən xəstələnir, bəzən yenilməz bir qüvvətlə dolu olur, bəzən rəqabətə girir, bəzən məğlub olur. İnsan ədəbiyyatı-söz sənətini yaratmış və ədəbiyyat da öz qədim,

AMEA-da Gürcüstanda hazırlanmış “Dostluğun siması” sənədli filminin və “Heydər Əliyev – Gürcüstan” kitabının təqdimatı olub

AMEA-da Gürcüstanda hazırlanmış “Dostluğun siması” sənədli filminin və “Heydər Əliyev – Gürcüstan” kitabının təqdimatı olub
AMEA-nın Rəyasət Heyətində Ümummilli Lider Heydər Əliyevə həsr edilmiş, Gürcüstanın “Dalğa” televiziyasının və “ERA” film studiyasının birgə ərsəyə gətirdiyi “Dostluğun siması” sənədli filminin və “Heydər Əliyev – Gürcüstan” kitabının təqdimat mərasimi keçirilib. Tədbirdə AMEA-nın prezidenti

Salidə Şərifovanın “Leyla Əliyevanın poetik dünyası” adlı monoqrafiyası çap olunub

Salidə Şərifovanın “Leyla Əliyevanın poetik dünyası” adlı monoqrafiyası çap olunub
TƏBRİK EDİRİK!.. AMEA-nın Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunun baş elmi işçisi, Rusiya Təbiət Elmləri Akademiyasının həqiqi üzvü, AMEA-nın professoru, filologiya elmləri doktoru Salidə Şəmməd qızı Şərifovanın “Leyla Əliyevanın poetik dünyası” adlı monoqrafiyası “Elm və təhsil” nəşriyyatında

İŞIQLI ATALI: "Ömrümün əzəli – Doğa…"

İŞIQLI ATALI:
Ürəyinizdə Ata Günəşi olsun! İnsan ömrünün çağları olur. Kəndim (Kalva) ömrümün əzəli, yəni başlanğıcıdır. Uşaqlığımın keçdiyi, içimdə ağac kimi bitdiyi kəndim! Duyğularımın boy atdığı, böyüdüyü kəndim! O illərin hamısı təzədir, bənzərsizdir. Ona görə ki, ilk dəfə yaşayırdım. Hər gördüyüm mənim

İŞIQLI ATALI: " Novruz Bayramından İnsanlıq Bayramına: Ulusal – Bəşəri özül üzərində Əbədi Sabahlara doğru"

İŞIQLI ATALI:
Ürəyinizdə Ata Günəşi olsun! İnsanlıq – Əbədi tələbdir, bitməyən. Minillərdir insanlar pis-yaxşı, yetərsiz-yetərli İnsanlıq qaydası əsasında yaşayır, bir-birlərini bu ölçü əsasında sorğulayır, dəyərləndirirlər. Ölçüyə yetilmədiyindən çox zaman insanlar üçün bu, özlüyündə ağalıq imkanına da əsas

AMEA-nın professoru Salidə Şərifova “İstinadda rekord” diplomu ilə təltif edilib

AMEA-nın professoru Salidə Şərifova “İstinadda rekord” diplomu ilə təltif edilib
TƏBRİK EDİRİK! Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunun “Müstəqillik dövrü Azərbaycan ədəbiyyatı” şöbəsinin baş elmi işçisi, filologiya elmləri doktoru, AMEA-nın professoru, Rusiya Təbiət Elmləri Akademiyasının həqiqi üzvü Salidə Şəmməd qızı Şərifova

Salidə ŞƏRİFOVA: "LEYLA ƏLİYEVA POEZİYASINDA ŞEİR VƏZNLƏRİNİN XÜSÜSİYYƏTLƏRİ"

Salidə ŞƏRİFOVA:
Giriş Leyla Əliyevanın üslubu, istifadə etdiyi şeir vəznləri, poetik strukturun müxtəlif elementlərindən məharətlə istifadə etməsi bədii yaradıcılığının yetkinliyini şərtləndirir. L. Əliyevanın bədii yaradıcılığının yetkinliyi onun şeirlərinin ictimai dərinlik, geniş vüsət və məzmun bütövlüyü ilə

Salidə ŞƏRİFOVA: "PROFESSOR MƏDƏD ÇOBANOV – TÜRK ƏDƏBİ DİLLƏRİNİN TƏDQİQATÇISI"

Salidə ŞƏRİFOVA:
Filologiya elmləri doktoru, Nyu-York Elmlər Akademiyasının akademiki, professor Mədəd Çobanovun elmi fəaliyyəti Müasir Azərbaycan ədəbi dilinin, Azərbaycan dialektologiyasının, onomastikasının, ümumtürkologiyanın ədəbi-mədəni və elmi-nəzəri əsaslarını müəyyən edən tədqiqatları və s. əhatə edir. M.

Salidə ŞƏRİFOVA: "S.C.PİŞƏVƏRİNİN “NADİRƏ” ROMANININ JANR XÜSUSİYYƏTİ, PROBLEMATİKASI, OBRAZLARI VƏ BƏDİİ DİLİ"

Salidə ŞƏRİFOVA:
Siyasətçi, publisist, jurnalist, İran kommunist partiyasının təsisçisi, Azərbaycan Milli Hökumətinin sədri (1945–1946) Seyid Cəfər Mir Cavad oğlu Pişəvəri (Cavadzadə, 1892-1947) “Zindan xatirələri dəftərindən” memuar-povesti, “Məhun banu” və “Nadirə” romanları, bir çox müxtəlif felyeton və şeirləri

Salidə ŞƏRİFOVA: "PROFESSOR MƏDƏD ÇOBANOV – TÜRK ƏDƏBİ DİLLƏRİNİN TƏDQİQATÇISI"

Salidə ŞƏRİFOVA:
Filologiya elmləri doktoru, Nyu-York Elmlər Akademiyasının akademiki, professor Mədəd Çobanovun elmi fəaliyyəti Müasir Azərbaycan ədəbi dilinin, Azərbaycan dialektologiyasının, onomastikasının, ümumtürkologiyanın ədəbi-mədəni və elmi-nəzəri əsaslarını müəyyən edən tədqiqatları və s. əhatə edir. M.
Əvvəl 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 16 Sonra