Baş müəllim: Mübariz Orucov (Abdallı)

Baş müəllim: Mübariz Orucov (Abdallı) QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT:

1958-ci il mayın 5-də Gürcüstan Respublikasının Bolnisi rayonunda anadan olub.
1965-1975-ci illərdə Gürcüstan Respublikasının Bolnisi rayonunun Abdallı kənd orta məktəbində oxuyub.
1976-1981-ci illərdə BDU-nun Geoloji-coğrafiya fakültəsinin Coğrafiya ixtisası üzrə təhsil alıb.
1981-ci ildə BDU-nun təyinatı ilə Kosmik Tədqiqatlar Elm İstehsalat Birliyində elmi laboratoriyada işə başlamışdır.
1987-1991-ci illərdə həmin birliyin «Kartoqrafiya» ixtisası üzrə aspiranturasını bitirmişdir.
1992-ci ildən BDU-nun Coğrafiya fakültəsinin Geodeziya və kartoqrafiya kafedrasına mütəxəssis kimi baş laborant vəzifəsinə dəvət olunmuşdur.
1995-ci ildən müəllim, 2006-cı ildən bu günə qədər baş müəllim vəzifəsində çalışır.

İş telefonu: +(994) 12 439 09 74
e-mail: talibov24@yandex.ru


TƏHSİLİ VE ELMİ DƏRƏCƏ VƏ EMLİ ADLARI:

1981-ci ildə BDU coğrafiya fakültəsi.
Böyük Qafqazın cənub yamacı ərazisində aerokosmik üsullarla qravitasion proseslərin tədqiqi və xəritələşdirmə metodikası.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ:

1981-1992, Kosmik Tədqiqatlar Elm İstehsalat birliyi
1992-1995, baş laborant BDU- Geodeziya və kartoqrafiya kafedrası.
1995–2006, müəllim BDU - Geodeziya və kartoqrafiya kafedrası.
2006-cı ildən baş müəllim BDU - Geodeziya və kartoqrafiya kafedrası.
Apardığı dərslər: Aerokosmik tədqiqat üsulları və fotoqrammetriya, Kartoqrafiya, Torpaq və bitki örtüyünün xəritələşdirilməsi, Geodeziya.
23 elmi məqalə və tezisin müəllifidir.

TƏDQİQAT SAHƏSİ:

Böyük Qafqazın cənub yamacı ərazisində aerokosmik üsullarla qravitasion proseslərin tədqiqi və xəritələşdirmə metodikası.
BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SIMPOZIUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI
2007, Bakı, Azərbaycan; «Akad. H.Əliyevin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq elmi konfrans».

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ:

2003, Eqzogen proseslərin aeroşəkillər əsasında tədqiqi və xəritələşdirilməsi (Böyük Qafqazın Cənub yamacı timsalında).
2005, Sel axınlarına təsir edən qravitasion yamac proseslərinin aerokosmik üsullarla tədqiqi. (Böyük Qafqazın cənub yamacı timsalında)
2007, Böyük Qafqazın cənub-şərq yamacı çay dərələrinin məsafəətrafı ərazilərində eqzagen proseslərin səciyyəsi.
2007, Aerofotoşəkillər əsasında Muğanlı-İsmayıllı yolu ətrafı ərazilərində eqzogen proseslərin tədqiqi və qiymətlənlirilməsi.
2007, Təbiəti mühafizə xəritələrinin təsnifatı və məzmun elementlərinin seçilməsi.
2007, Prof. M.A.Müseyibovun Azərbaycanda tematik kartoqrafiyanın inkişafında rolu.
Muəllif huquqları qorunur.
Məlumatdan istifadə etdikdə istinad mutləqdir.
Rəy yazın: