BİLMAN QÜDRƏT (1957)

BİLMAN QÜDRƏT (1957)Bilman Qüdrət (Bilman Qüdrət oğlu Nağıyev) - 15 vevral 1957-ci ildə Qərbi Azərbaycanda, Vedi rayonun Şidli kəndində dünyaya göz açıb.
1964-1974-cü illərdə Şidli kənd orta məktəbində oxuyub.
1975-1977-ci illərdə Belorusiya SSR-in Bobryusk şəhərində hərbi xidmətdə olub.
1977-ci ildə Bakı şə-hərinə gəlib. Fəhləlikdən şirkət rəhbəri vəzifəsinə kimi yüksəlib.
O, 1978-1984-cü illərdə Rostov Dəmir yolu İnstitutunda ali təhsil alıb.
Yaradıcılığa 1970-ildə "Pioner” qəzetinə yazdığı məqalələrlə başlayıb.
Yüzdən çox şeiri müxtəlif mətbu orqanlarında çap olunub.
İlk şeirlər kitabı olan "Ağrı dağ ağrısı" 1999-cu ildə “Ağrıdağ” nəşriyyatında çap olunub.
2002-ci ildə "Sinəmin çarpaz dağı", 2007-ci ildə "Qızlar eşqə düşəndə", "Ömürdən düşən illər", 2008-ci ildə "Ömrün əlli birinci baharı", 2018-ci ildə "Mənim də payıma bu ömür düşüb", 2020-ci ildə "İtirilmiş yurd yerimiz, Şidli kəndi" kitabları nəşr edilib.
Daha bir neçə kitabı çapa hazırdır, öz nəşrini gözləyir.
2007-ci ildən AYB-nin üzvüdür.
Evlidir. bir qızı, iki oğlu, bir nəvəsi var.

Biz də Bilman Qüdrətə yeni-yeni uğurlar arzulayırıq və aşağıda onun bir neçə şeirini dəyərli oxuclarımıza təqdim edirik.

ZiM.AzGÖZÜN AYDIN AZƏRBAYCAN

Zəfər günü üçün

Otuz ildi yad əlində, ağlayırdı Qarabağım,
Sinəmizi çalın-çarpaz, dağlayırdı Qarabağım,
Şəhidlərin ruhuna yas saxlayırdı Qarabağım,
10 noyabr tarixindən, başlayıbdı yeni dövran,
Qalx ayağa, bayram elə, gözün aydın Azərbaycan.

Şəhidlərin qanı durur, həkk olunmuş hər daşında,
Düşmənlərdən qisas aldıq, Böyük Vətən savaşında,
Min illərlə yaşayacaq, tarixin qan yaddaşında,
Bu savaşda versəkdə biz, canımızdan düz 3 min can,
Qalx ayağa, bayram elə, gözün aydın Azərbaycan.

Boyamışdı Şəhid qanı, dərə, təpə, düzü, dağı,
Dayısının köməyilə, zəbt etmişdi yurdu yağı,
44 günlük savaşda biz, qaldırdıq enən bayrağı,
O Üçrəngli Bayrağınla, bəzənibdi daha hər yan,
Qalx ayağa, bayram elə, gözün aydın Azərbaycan.

Ağdam, Xocalı, Füzuli, silinmişdi yer üzündən,
Şuşa Laçın, Kəlbəcərin, süzülürdü qan gözündən,
Zəngilanm, Qubadlının yaranmışdı dağ közündən
Cəbrayılı alan gündən yaxa çıxdınisgil, hicran
Qalx ayağa bayram elə gözün aydın Azərbaycan!

İgidlərin Şuşamıza qayalardan yolun saldı,
Xocalının qisasını, yağılardan belə aldı,
Şuşamızı azad edib məğrur ordum zəfər çaldı,
Sildik xəcalət tərini, geri döndü o şərəf, şan,
Qalx ayağa, bayram elə, gözün aydın Azərbaycan.

Kərkük Dərbənd, Borçalımız, gözləyirlər ordumuzu
Ulu Tanrı kömək elə, birləşdirək yurdumuzu
Təbrizi biz Başkənd edib, çin elayǝk arzumuzu
Soyumuz bir kökümüz bir damarda dövr edir bir qan
Qalx ayaga bayram elə, gözün aydın Azərbaycan!


AZƏRBAYCAN ƏSGƏRİ

Sipər edib sinəni, səngərlərdə dayandın,
Sərt şaxtada qar üstdə, həm yatıb, həm oyandın,
Düşmənin gülləsindən Al-qanına boyandın,
Ölməyi üstün tutub, tərk etmədin səngəri,
Sonuncu söz sənindir, Azərbaycan Əsgəri!!

Otuz ildi dayandın, düşmənlərlə üzbəüz,
Axan Şəhid qanından, yaransada bir dəniz,
Haqq olsaq da heç yana yetişmədi səsiniz,
Əz başını ilan tək, yolun azan kəsləri,
Sonuncu söz səninir, Azərbaycan Əsgəri!!

Davamız qurtarmayıb, qələbə çalsaqda biz,
Dirmaşıb qayalardan, Şuşanı alsaqda biz
Hələ boşadılmayıb, Xocalı, Xankəndimiz
Azad edib yağıdan, qeyd edin bu zəfəri
Sonuncu söz sənindi, Azərbaycan əsgəri!

Qanımın bahasına azad etdin elini,
Qırdın bu haqq savaşda, erməninin beini,
Sən dəyişdin səmtini, hətta şimal yelini.
Özlərinə içirdin kasasmda zəhəri,
Sonuncu söz sənindir, Azərbaycan əsgəri!!

Yağılar qoymamışdı, daş üstündə qala daş,
Düşmən baş qaldırısa demək bitməyib savaş,
Bu qanı sən törətdin, ya ivan, ay taxtabaş,
Bombaladın günahsız Gəncə, Bərdə, Tərtəri,
Sonuncu söz sənindir, Azərbaycan Əsgəri!!!


YURDUM VAR MƏNİM

Elin dağı da bir, aranı da bir,
Kəssən beş barmağı, eyni qan verir,
Uşaq da, cavan da, qoca da deyir,
Düşman tapdağanda yurdum var mənim.

Leysan da sondürməz yanan koksümu,
Qəmim əldə qılınc kəsib üstümü.
Bu da taleyimin mənə qəsdimi?
Yerdən göyə qədər dərdim var mənim.

Daglarda ulayan Qurd idim bir vaxt,
Ocağı sönməyən yurd idim bir vaxt,
Qəlbləri isidan od idim bir vaxt,
Yolumu gözləyən Qurdum var mənim.

Millətim uludu, uludan ulu,
Bozqurdum olmuşdu Türkün simvolu,
Məqsədi, məramı azadliq yolu.
Ağsaqqal Dədə Qorqudum var mənim.

Vətənə müqəddəs andmı içən
Səngərdə canından qanından keçən
Könüllü Şahidlik zirvəsin seçən
İgidim, ərənim, mərdim var mənim.

Yağı düşmənlərdən qisasın alan.
Vətən savaşında qələbə çalan
Enən bayqarlanmızı ucaldan,
Yenilməz Müzəffər Ordum var mənim.


CANIM TÜRKIYƏM

Dəyərli və ulu millətim.
Canımızı, qanımımızı donduran
bu dəhşətli hadisəni eşidən zaman
bütün insanlar kimi mən də qəlbən sarsıldım.
Bu depremdə canlarını itirmiş bütün insanlara
Allahdan rəhmət, yaralılarımıza şəfa diləyirəm.
Başımız sağ olsun canımız Türkiyə!


Eşitdim titrədi, əsdi bədənim,
Kədərim qəlbimə kəsildi qənim,
Ey arxa dayağım, ey can güvənim,
Demə ki, meydanda yalqızam, təkəm,
Biz də səninləyik canım Türkiyəm!

Bizim də ayrıldı canımızdan, can,
Bu qanlı olayı eşidən zaman,
Matəm içindədi can Azərbaycan!
Bölərik olsa da inan son tikəm,
Biz də səninləyik , canım Türkiyəm!

Dəmirdən donunu geyib əyninə,
Min ildi dayanıb çiyin-çiyinə,
Birlikdə çıxmışıq düşmən önünə,
Biz eyni millətik, eyni soy, kökəm,
Biz də səninləyik, canım Türkiyəm.!

Sənin göz yaşların, göz yaşım mənim,
Sevincin cevincim, qəmindi qəmim,
Sınaqdan çıxmışıq, olmusan əmin,
Qürurla deyirəm mən Oğuz Türkəm.
Biz də səninləyik, canım Türkiyəm!

Demişəm, deyəcəm budur son sözüm,
Azərbaycan canım, Türkiyə gözüm,
Bir ocaqda yanıb, sönəcək közüm,
Bozqurdam çətin ki, mən qorxam, hürkəm,
Biz də səninləyik, canım Türkiyəm!

Her zaman olubdu menim son sözüm,
Canım Azerbaycan, Türkiye gözüm
Ocaqda bir olub kozeren közüm
Bozqurdam çetin ki men qorxan hurkem
Bizde seninlevik canum Tinkiyəm!

Başınız sağ olsun canım Türkiyəm.
Başınız sağ olsun Turan elimiz!
8.02.2023.


TAYQULAĞIN NƏVƏSİ

Pişiktək xumarlanıb, qucaqlarda yatırsız,
Namus,ismət, şərəfi, harda gəldi satırsız,
Göz yaşı tökə-tökə, arzunuza çatırsız,
Dayınıza güvənib, bizə böhtan atırsız,
İkiqat əyilirsiz, görən kimi hər kəsi
Ay taxtabaş, hiyləgər, tayqulağın nəvəsi.

Diz çökdürdük sizləri, Vətən savaşında biz,
Vuruşdu sona kimi,cəsur, mərd əsgərimiz,
Azad nəfəs almamış, Xocalı, Xankəndimiz,
Başınızdan vuracaq," Dəmir Yumruq" əlimiz,
İkiqat olacaqsız, qarşımızda kəsəsi,
Ay hiyləgər, taxtabaş, tayqulağın nəvəsi.

Başınızın üstündə, olub yenə olacaq,
"Demokl Qılıncı" tək, "Dəmir Yumruq" qalacaq,
Yolunuzu azanda, sizi başa salacaq,
Çünki bizim yolumuz haqqın yoludur, ancaq,
Olsanızda urusun, fars, firəngin köləsi,
Ay hiyləgər, taxtabaş, tayqulağın nəvəsi.

Namus, həya, abırı, ayaq altda atdınız,
Məqsədə çatmaq üçün, qız, gəlini satdınız,
İIllər ilə nökər tək, tövləmizdə yatdınız
Ay gözüylə görənlər, istəyinə çatdınız,
Axırda qan qusdurdu, türkün dəli nərəsi,
Ay hiyləgər, taxtabaş, tayqulağın nəvəsi.

Tezliklə Qarabağda, haqq qələbə çalacaq,
Ordum tökülən qanın, qisasını alacaq,
Üçrəngli bayrağınız, yuksəlib dalğalanacaq.
Həmişə olduğu tək zirvələrdə olacaq.
Bu qələbə tarixdə, yaddaşlarda qalacaq,
Daha ölüb biləsiz, siz hayların dəvəsi,
Ay hiyləgər, taxtabaş, tayqulağın nəvəsi.

Yolumuzu Zəngəzur, Göycədən salacağıq,
Əsir düşmüş elləri, geriyə alacağıq,
Yenı yurd-yuvamızda, əbədi qalacağıq,
O yerlarda doğulb. orda da olacağıq,
Daha keçməyəcəkdi, siz hayların hiyləsi,
Ay hiyləgər, taxtabaş, tayqulağın nəvəsi.

Galirik azad edək "Çuxur Sədd"I biz
Sökək-tökək aradan, çəkilən "Çin Səddi" biz,
İki qat əyiləcək, qarşımızda qəddiniz,
Çörək verəni qapmaq olub sizin səhviniz
Başını əzəcəyik, kimin çıxarsa səsi,
Ay hiyləgər, taxtabaş, tayqulağın nəvəsi.
15.09.2023

ZiM.Az


.
Muəllif huquqları qorunur.
Məlumatdan istifadə etdikdə istinad mutləqdir.
Rəy yazın: